Valborgsmässoeldar

Här är Brandskyddsföreningens fem bästa tips för säkrare majbrasor:

 1. Sök tillstånd
  Kontrollera först och främst att din kommun tillåter eldning. För Valborgsmässoeldar och annan eldning på allmän plats krävs även tillstånd från polisen.
 2. Planera för säker eldning
  Placera elden så att byggnader, fordon och elledningar inte ska kunna skadas – beakta vindstyrkan och -riktningen. Se till att majbrasan bara innehåller fibrösa material såsom grenar, kvistar och ris, och inte exempelvis plast, däck eller övervintrande djur.
 3. Välj rätt verktyg
  Säker eldning kräver rätt utrustning – försäkra dig om att det finns en vattenslang, tillräckligt med vatten samt spadar och krattor för att kunna släcka mindre bränder. Se också till att ha en laddad mobiltelefon för att kunna ringa räddningstjänsten.
 4. Var uppmärksam
  Se till att elden är under ständig uppsikt av personer som känner till reglerna för bevakning. Övervaka även området under eldens rök vid större brasor.
 5. Lämna inte elden för tidigt
  Bevaka elden tills all glöd har slocknat, och täck askhögen med vatten eller jord. Besök även platsen några timmar efter släckning för att vara på säkra sidan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 februari 2022 kl. 08.09

Sidfot