Brukarundersökning för äldre

Alla som får stöd i särskilt boende eller av hemtjänst i Bollnäs kommun och som fyllt 65 år har till och med 26 maj möjlighet att besvara en enkät.

Enkäten har skickats ut per post från Socialstyrelsen till hela Sverige och heter ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”.

Du som har svårt att svara själv får gärna ta hjälp av en närstående, god man eller förvaltare. Vår personal undviker att hjälpa till att besvara enkäten. Du ska känna dig trygg med att ditt svar är anonymt och att du kan svara uppriktigt. Enkäten kan besvaras per post eller digitalt via internet. På internet kan frågorna besvaras på fler språk än svenska.

Din åsikt är viktig för att kunna förbättra vårt stöd. Verksamheten vill veta både vad du är nöjd med och vad du är mindre nöjd med.

Resultatet av undersäkningen kommer i oktober och publiceras på Socialstyrelsens webbplats och här på bollnas.se.

Ta del av fjolårets resultat på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 april 2024 kl. 12.18