Ett steg närmare en helt ny och modern skola på Ren

Barn som räcker upp handen i ett klassrum

Bollnäs växer och det ökade elevantalet gör att eleverna på Ren sedan ett par läsår är fördelade på två olika skolor, beroende på årskurs. Under 2018 har vi gjort en utredning om att bygga en helt ny skola vid området Höghammar på Ren.

Den nya skolan skulle rymma samtliga elever och möjliggöra för en Montessoriskola i Bollnäs. På tisdag beslutar Barn- och utbildningsnämnden i frågan.

Alla elever på samma skola

Idag är skolverksamheten på Ren fördelad på två skolor. Barn i förskoleklass upp till årskurs 3 går på Kilbergsskolan och eleverna i åk 4-6 går på Höghammar/Rensbacken. Vi vill samla alla elever på en och samma skola. En helt ny skolbyggnad vid Höghammar skulle rymma alla dessa elever.

Ren – ett område som växer

Bollnäs växer – och så gör även Renområdet! Vi har sedan en tid tillbaka planerat för att upprätta 72 nya villatomter på Ren eftersom det är en stor efterfrågan på villatomter i Bollnäs stad. Vi beräknar att det leder till ett ökat elevantal vilket gör att vi måste se till att det finns en bra skola i närområdet.

– En ny skola är, förutom de redan planerade villatomterna, en stor tillväxtfaktor för Bollnäs kommun, säger Åsa Äng Eriksson (M), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

Fördelar med en helt ny skola

Tekniska förvaltningen har gjort en utredning om hur vi på bästa sätt ska få en samlad skola på Ren som rymmer alla elever från förskoleklass till och med årskurs 6. I utredningen framkom att det bästa alternativet är att en ny skolbyggnad uppförs vid Höghammar. De andra två alternativen är en om- och tillbyggnad av dagens Kilbergsskola eller att uppföra en hyrd modulbyggnad vid Höghammar.

Fördelarna med en nybyggd skola är många. En nybyggnation innebär en ny, modern skola med lokaler som är optimalt anpassade efter verksamheten, med miljöer som främjar barns lärande – oavsett behov.

– Om vi bygger en ny skola kommer den anpassas för att smidigt kunna byggas ut i framtiden ifall vi skulle behöva göra plats för ännu fler elever. Likaså skulle en ny skola utformas så att delar av den kan användas för förskoleverksamhet om det behövs - flexibelt och bra! säger Ann-Katrin Samuelsson (S), 1:e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden

– Ur ett miljöperspektiv är också en nybyggnation att föredra, då den blir mer energieffektiv. På sikt blir den på så sätt även mer kostnadseffektiv, tillägger Johan Toll (MP), ledamot i Barn- och utbildningsnämnden.

Ett utmärkt läge

Placeringen på Höghammarområdet ger skolan en fin utemiljö och ett trafiksäkert läge med bra kommunikationer. Samtidigt kan närliggande lokaler utnyttjas på ett bra sätt. Bland annat kommer gymnasiesärskolans befintliga kök och matsal delas av de båda skolorna.

– Då den nya skolan blir granne med Höghammarhallen får den även utmärkta lokaler för sina idrottslektioner, säger Charlie Östlund (BP) ledamot i Barn- och utbildningsnämnden.

Så här ser beslutsprocessen ut

Barn- och utbildningsnämnden kommer på tisdag ta beslut om att en ny skola ska byggas. Parallellt behandlas frågan i tekniska nämnden. Därefter lyfts frågan i kommunfullmäktige där barn- och utbildningsnämnden förordar en nybyggnation med inflytt och start av skolverksamhet under 2023.

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 mars 2023 kl. 15.05