Nu startar vi arbetet med att färdigställa tomterna på Ren

Kollage med skog i bakgrunden och en karta över tomterna inklippt

Hösten 2021 är målet att vi i en första etapp ska kunna erbjuda 30 byggklara tomter på Ren som är både ett attraktivt och efterfrågat läge. Vi möjliggör därmed för många familjer att bygga sina framtida hem och underlättar för fler att flytta till Bollnäs.

I nästa etapp kommer ytterligare 30 tomter färdigställas i området.

Vad händer just nu?

På fredag börjar vi avverka skogspartiet på nord-östra delen av Ren där de första 30 tomterna är planerade. När alla träd och sly är borta kommer vi att genomföra en avtäckning. Det innebär att vi skalar bort det översta lagret med stenar och stubbar. Vi genomför också en kompletterande geoteknisk undersökning. Det innebär att vi kollar vilka egenskaper marken har. Då vet vi vilka förutsättningar som finns när vi ska till och bygga vägarna mellan tomterna men också för att vi ska kunna redogöra för de framtida tomtköparna vilken typ av mark de bygger sitt hus på.

När går det att köpa en tomt på Ren?

Hösten 2021 är planen att de första 30 tomterna ska stå färdiga med framdragna vägar, el, vatten, avlopp, fiber och så vidare.

Färdigställs hela området på samma gång?

Vi kommer initialt att prioritera att först färdigställa den norra delen, belägen i skogsområdet, för den första etappen.

Därför satsar vi på Ren!

Att satsa på fler villatomter på Ren är en självklarhet med tanke på det utbud som finns i närheten. Skola, förskola, idrottshall och dagligvaruhandel finns på området. Med endast tre kilometer till centrum är det dessutom nära till affärer, restauranger och resecentrum.

Tillgänglig kollektivtrafik

Att färdas till och från Ren är smidigt med tanke på att det att det finns en belyst gång- och cykelbana, stadsbussarna trafikerar området och dessutom går täta avgångar med linje 100 längs riksväg 50 i närheten. Vi har dessutom nyligen restaurerat samtliga busshållplatser på Ren med väderskydd och satt upp några nya för att satsa på kollektivtrafiken och bättre tillgänglighet.

Plankarta över området.

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 mars 2023 kl. 14.49