Många ville vara med och påverka Arbrås framtid

Flygbild över Arbrå

I slutet av januari bad vi om invånarnas önskemål, prioriteringar och synpunkter om framtiden för Arbrå och närliggande områden. Svaren är otroligt viktiga för oss i arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Arbrå.

Många som har svarat på enkäten har verkligen tagit sig tid och svarat ingående. Det har gett oss en betydligt större förståelse, mer kunskap och nya infallsvinklar som vi kommer att använda i det fortsatta arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Arbrå.

– Precis vad vi var ute efter! Stort tack till alla som har tagit sig tid att lämna synpunkter, säger planarkitekt Erik Lund.

Totalt fick vi 248 svar på enkäten. Cirka 65% av de som svarade på enkäten är kvinnor och cirka 60% är i åldern 21–49 år.

– Det är glädjande då de yngre åldersgrupperna sällan brukar vara representerade i medborgardialoger. Vi ser även att de flesta svaren som vi fått är så pass givande att vi på ett eller annat sätt framgent kan hantera dem i den fördjupade översiktsplanen för Arbrå, fortsätter Erik.

Vi har valt ut tre enkätsvar som vi anser vara de bästa. De belönas med Bollnäscheckar. De är kontaktade via e-post.

Vad händer nu?

I maj kommer vi att presentera resultatet av enkätsvaren ihop med våra kommentarer om dem (se länk nedan) för vår politiska styrgrupp för översiktsplan. Vi kommer också att fortsätta med att fram ett förslag till en fördjupad översiktsplan under de kommande månaderna. Förslaget kommer att samrådas med dig som invånare i Arbrå med omnejd. Vi vet i nuläget inte när i tid det kommer att ske, men vi kommer att kommunicera det på bland annat bollnas.se samt på Bollnäs kommuns Facebooksida. Efter samrådet kommer förslaget om fördjupad översiktsplan att bearbetas och ställas ut för granskning för att sedan antas av kommunfullmäktige.

I dokumentet Fördjupad översiktsplan för Arbrå-redogörelse av medborgarenkäten Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster. (.pdf) finns en sammanfattning och kommentarer till enkätfrågorna.

Diskussionsforum

I en av frågorna undrade vi om det fanns ett intresse av att delta i ett diskussionsforum kring den fördjupade översiktsplanen för Arbrå. I dagsläget hindrar pandemin oss från att kunna anordna det på ett säkert sätt. Men vi hoppas ändå att vi ska kunna fortsätta arbetet tillsammans med er Arbråbor när tiderna är mer som vanligt igen. Vi vill ändå att du som anmält intresse om att delta i ett diskussionsforum att hålla koll på e-posten!

Tidigare artikeln Påverka Arbrås framtid

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 mars 2023 kl. 14.17