Planeringsarbetet för nya skolan på Ren har kommit långt!

Åsa Äng Eriksson (M), Britt-Marie Rosenqvist (MP), Benny Engberg (BP) och Marie Centerwall (S).

Vi har tidigare berättat att vi kommer att bygga en helt ny skola vid området Höghammar på Ren med plats för 500 elever. Ett omfattande planeringsjobb har gjorts och vi kommer i närtid att berätta mer om hur vi planerar att bygga.

– En ny skola och de nybyggda 35 byggklara villatomterna som just nu säljs på Ren är en stor tillväxtfaktor för Bollnäs kommun. Att vi förutom fler boendemöjligheter kommer kunna erbjuda en modern skola med optimala lärandemiljöer gör att fler ges möjlighet att flytta hit, säger kommunalråd Marie Centerwall (S).

Bollnäs växer

Bollnäs växer vilket medför ett ökat elevantal. På Ren finns det så många elever att lokalerna inte räcker till. I dagsläget är dessutom eleverna på de nuvarande skolorna på Ren fördelade på två olika skolor, beroende på årskurs.

– Vi ser glädjande nog att ett ökat antal elever på ingång. När skolan på Ren är färdigbyggd kommer vi att samla alla dessa elever på den nya skolan, säger Britt-Marie Rosenqvist (MP) kommunledning.

2018 gjorde Bollnäs kommun en studie kring olika alternativa lösningar för framtidens skola på Ren-området där det konstaterades att en ny sammanhållen F-6 skola på Ren är det bästa alternativet sett till verksamhet och ekonomi.

– Fördelarna med en nybyggd skola är många. En nybyggnation innebär en ny, modern skola med lokaler som är optimalt anpassade efter verksamheten, med miljöer som främjar barns lärande – oavsett behov. Med den lösning vi kommit fram till är vi övertygade om att vi på ett mycket bra sätt ska få en samlad skola på Ren som rymmer alla elever från förskoleklass till och med årskurs 6. Byggstart sker i mars 2022 vilket innebär att skolan står färdig att välkomna barnen efter sommarlovet 2023, säger Åsa Äng Eriksson (M), kommunledning.

Varför byggs skolan på just Ren?

Vi beräknar att försäljningen av de nya villatomterna på Ren leder till ett ökat elevantal vilket gör att vi måste se till att det finns en bra skola i närområdet.

– Bollnäs växer - och så gör även Renområdet! Placeringen på Höghammarområdet ger skolan ett utmärkt läge med fin utemiljö och ett trafiksäkert läge med bra kommunikationer. Samtidigt kan närliggande lokaler utnyttjas på ett bra sätt. Bland annat kommer gymnasiesärskolans befintliga kök och matsal delas av de båda skolorna, säger kommunalråd Benny Engberg (BP).

Vad händer med Kilbergsskolan och Rensbacken?

Idag är skolverksamheten på Ren fördelad på två skolor: Kilbergsskolan och Rensbacken. Barn i förskoleklass upp till årskurs 3 går på Kilbergsskolan och eleverna i åk 4-6 går på Höghammar/Rensbacken. Rensbackens skola kommer att rivas och Kilbergsskolan kommer att användas i annan verksamhet. I dagsläget är det oklart till vad.

Kommunikation kring projektet

Vi kommer att kommunicera projektet ingående löpande under projektets gång i Bollnäs kommuns digitala kanaler, såsom sidan Ny skola på Ren och Bollnäs kommuns Facebooksida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Häng gärna med när Bollnäs växer!

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 mars 2023 kl. 14.14