Om Höghammarhallen i Bollnäs

Flygbild över området där skolan ska byggas

Flygbild över området där skolan ska byggas

Många är nyfikna och undrar över den nya skolan på Ren och Höghammarhallen, samt vad det innebär för eleverna.

Åsa Äng Eriksson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, svarar:

Bollnäs växer och eleverna blir fler. På Ren räcker inte de befintliga lokalerna till och därför planeras nu för en helt ny skola, vid gymnasiesärskolan Höghammarskolans område. I ämnet Idrott och hälsa ska den nya skolan använda Höghammarskolans hall, Höghammarhallen.

Den nya sammanhållna skolan som ska byggas bildas av Kilbergsskolan, med cirka 365 elever från förskoleklass till och med årskurs sex. Idag är undervisningen vid Kilbergsskolan uppdelad på två olika platser: förskoleklass till och med årskurs 3 på Kilbergsskolan, samt årskurs 4 till och med 6 på Rensbackens skola.

Utöver att undervisningen i Idrott och hälsa bedrivs genom aktiviteter i en idrottshall, sker också delar av undervisningen utomhus och i undervisningssal. Centralt innehåll i kursplanen är delar som rörelse, hälsa och livsstil, friluftsliv och utevistelse. Med en stor Höghammarhall och den fina miljön som finns kring skolan, kommer dessa delar av vara möjliga att genomföra.

Idag är som mest fyra grupper schemalagda samtidigt i hallen. Redan nu är grundskolan schemalagd i Höghammarhallen: hela tisdagar, onsdagar, torsdagar och halva fredagar. Därutöver är hallen bokad av Höghammarskolan under veckan, i huvudsak två grupper per pass, med totalt cirka 20 elever, ibland en grupp. Fem pass under veckan disponeras av Torsbergs- och Staffangymnasiet (NIU/LIU) Nationell idrottsutbildning/Lokal idrottsutbildning, i huvudsak friidrott, fotboll (v.45-v.10, övrig tid Solrosen) samt bandy (utanför säsong, under säsong är de på Sävstaås) och handboll.

Samtidigt fyller Höghammarhallen 25 år i år och behöver viss upprustning. Det ska ske framöver och då ska alla behov beaktas, både grundskolans och gymnasieskolans. Även Höghammarskolans matsal ska byggas om för att anpassas till alla elever.

/Åsa Äng Eriksson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Texten har tidigare publicerats i Ljusnan och helahalsingland.se som svar på en insändare.

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 mars 2023 kl. 14.07