Arkitekter ritar nya skolan på Ren

Området där skolan ska byggas

Som du säkert redan vet kommer vi att bygga en ny skola på Ren med plats för 500 elever från förskoleklass till årskurs sex. Vi vill gärna berätta för dig hur det går i arbetet.

Så fortskrider arbetet

Vi har nyligen upphandlat det konsultföretag som ska ta fram en färdig bygghandling. En bygghandling är bland annat ritningar och beskrivningar som skildrar mer detaljer om hur skolan ska byggas. FE arkitekter AB är konsultföretaget från Söderhamn som fått uppdraget.

Vi har från start varit tydliga med att vi vill bygga en modern, miljömässigt hållbar skola och att konstruktionen ska byggas i trä. Så här svarar Tomas Wintherflykt, generalkonsult och ansvarig för arkitekturen av den nya skolan på Ren, på frågan om hur han ser på det?

– Det ligger i tiden och är ett mycket bra val. Jag gillar naturmaterialet trä som är förnybart och kul att arbeta med. Idag görs mer saker av trä än vad vi kanske är vana vid, säger Tomas Wintherflykt på FE arkitekter AB.

Tre planeringsskeenden

Ett större byggprojekt som det här brukar delas in i tre planeringsfaser:

  1. Programskede, som bland annat beskriver hur stor skolan ska vara, teknisk standard hur många rum som ska finnas och utformning i stort. Programhandlingarna är färdiga sedan maj i år. Därefter har en upphandlingsprocess genomförts om vem som ska ta fram nästa skede:
  2. Systemskede, som beskriver bland annat konstruktion, ventilation , värme och akustik. Systemhandlingen planeras varar färdig runt årsskiftet.
  3. Bygghandlingsskede, som beskriver detaljer så som färger, golv, belysning och så vidare. Påbörjas efter nyår och resulterar i bygghandlingar. När de är färdiga, till våren, görs en upphandling av entreprenörer. Bygghandlingarna använder entreprenörerna för att ta fram sitt anbudspris.

Projektgrupp med skolans bästa i fokus

För att den nya skolan ska bli så bra som möjligt utifrån eleverna och pedagogernas behov har vi satt samman en projektgrupp bestående av:

  • barn- och utbildningens förvaltningschef
  • blivande skolans rektor
  • huvudskyddsombud
  • ansvarig fastighetsförvaltare
  • teknik- service- och fritidsförvaltningens chef
  • projektledare

Vi för också dialoger med pedagoger, kostenheten, internservice, IT-enheten och kommunala bolag vid behov samt med berörda verksamheter inom området där skolan ska byggas.

Så byggs skolan

Den nya skolan på Ren ska byggas så att den blir miljömässigt och ekonomisk hållbar, modern och flexibel. Den planeras även för att klara förändringar i elevantal över tid. Det ska alltså relativt enkelt kunna utökas eller delas upp eller minska skolans lokalbehov. Exempelvis kunna anpassas från grundskola till förskola.

Kommunikation kring projektet

Vi kommer att kommunicera projektet ingående löpande under projektets gång i Bollnäs kommuns digitala kanaler, såsom bollnas.se och Bollnäs kommuns Facebooksida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Häng gärna med när Bollnäs växer!

Projektsida med våra publicerade artiklar på ämnet

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 mars 2023 kl. 13.59