Nya skolan på Ren – så här kommer den att gestaltas

Exempelbild utvändig gestaltning

Alla bilder i denna artikel är exempelbilder.

Nästa steg i byggnationen av den nya skolan på Ren har tagits genom att den anlitade arkitektfirman presenterat sitt förslag för hur skolan kan komma att se ut.

Arkitektfirman har haft många aspekter att ta hänsyn till då de analyserat, planerat och ritat skolbyggnaden. Bland annat har vi som krav till dem att lokalerna ska vara optimalt anpassade efter verksamheten med miljöer som främjar barns lärande, alltså att de blir så bra som möjligt utifrån både eleverna och pedagogernas behov. Skolhuset ska planeras för att klara förändringar i elevantal över tid. Skolan ska alltså relativt enkelt kunna utökas eller delas upp eller minska sitt lokalbehov. Exempelvis kunna anpassas från grundskola till förskola. Byggnaden bör samverka med omgivningen, avseende materialval så att skolan blir en naturlig del av området. Dessutom planerar vi för att skolan ska byggas på ett miljömässigt hållbart sätt

Nu vill vi visa dig och alla andra hur den nya skolan på Ren kan komma att gestaltas!

Utvändigt

Skolbyggnaden kommer att ha en fasad i både gult tegel, där teglet återbrukas från byggnader som rivs, och grålaserat trä med burspråk i tegelrött. Fönsterpartierna blir gröna. Taket på huvudbyggnaden blir enkupigt lertegel som i största möjliga mån återvinns från byggnader som rivs. Den nybyggda matsalsdelen får falsat plåttak och flyglarna får sedumtak.

Exempelbild utvändig gestaltning

Invändigt

I entrén används naturen som inspiration med naturtrogna kulörer och materialval. En jordnära färgpalett i grönt, blått, rött, gult på utvalda fondväggar och inredningsdetaljer samt olika gråbruna nyanser på golv och väggar. Entrén ska vara välkomnade med en trappa som man kan sitta i, furu med svarta detaljer och textiler som plockar upp jordnära kulörer. Bänkar och hyllor kan byggas ihop med trappan för av en platsbyggd gedigen känsla.

Exempelbild invändig gestaltning

Allmänna utrymmen som exempelvis korridorer med furudetaljer, träpanel, målade detaljer och fondväggar, glaspartier med furu dörrar eller detaljer i furu och lackade , alternativt laminerade, dörrar. Korridorer kan även locka till aktivitet på olika sätt eller så kan golvet ha olika golvmarkeringar och zoner.

Klassrummen kommer att vara ljusa med sittytor vid burspråken. Väggarna kommer att vara i trä och vid väggarna kommer det att finnas förvaring.

Exempelbild klassrum och matsal gestaltning

Matsal som antingen går mot blått, gult eller rött. Akustikpaneler på vägg i form av träpanel och eller akustikpaneler kombinerat med hängande akustikpaneler som även fungerar att skapa rum i rummet och avskildhet.

Exempelbild bibliotek gestaltning

Biblioteket blir en lugn harmonisk plats som går mot blått och grönt med eventuella inslag av trä. Specialbyggda möbler och sittplatser, rum i rummet med mattor och specialbyggda bokhyllor

Musiksalen får träpanel eller kork samt fondväggar med upphägningsmöjligheter. Kreativ belysning för olika scenarier och framträdanden, fokus och avslappning.

Exempelbild musik gestaltning

Bildsalen blir ett rum med en kreativ miljö som skapar lust, glädje och ger inspiration. Kulör med inslag av trä.

Exempelbild bild och hemkunskap gestaltning

Hemkunskapssalen får ett modernt och rent uttryck där maten står för kulörerna tillsammans med accentuerande kulörer och inslag av trä.

Exempelbild slöjdsalar gestaltning

Inspirerande slöjdsalar med trädetaljer, målade fondväggar och färgade detaljer samt förvaring på väggar.

När byggs skolan?

Byggstart sker i slutet av augusti i år och skolan kommer stå klar till vårterminen 2024.

Kommunikation kring projektet

Vi kommer att kommunicera projektet löpande under projektets gång i Bollnäs kommuns digitala kanaler. Du kan läsa tidigare publicerade artiklar här nedanför. Vi publicerar inlägg i våra sociala medier så som Bollnäs kommuns Facebooksida och LinkedIn.

Häng gärna med när Bollnäs växer!

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 september 2023 kl. 11.47