Planeringsarbetet med nya skolan på Ren fortskrider!

Skolhusbyggnaden som 3D-illustration

Skolhusbyggnaden som 3D-illustration

Vi vill visa dig nya 3D-illustrationer på och i Renshammarskolan, berätta mer om vilka lösningar vi valt och intressant fakta kring skolområdet.

Totalt byggs fyra nya byggnader på området samt en om- och tillbyggnad av Höghammarhallen med duschar och arbetsrum med mera, vilket omfattar totalt 8 195 m2 ny lokalarea.

3D-illustration av Renshammarskolans fasad

3D-illustration av Renshammarskolans fasad

Renshammarskolan består av sju hemvister som vardera innehåller tre studierum, alltså totalt 21 studierum, samt tillhörande lärosalar för NO, träslöjd, bild, musiksal, textilslöjd och hemkunskap. Det finns också ett centralt placerat bibliotek, förutom personalutrymmen, förråd, städcentral och mötesrum. Fyra fritidsavdelningar inryms också i byggnaden.

Matsalsbyggnaden, på cirka 1050 m² består av huvudentré, reception, kontor, matsal, väl tilltaget tillagningskök, inlastning samt miljörum. Här får även elever från Höghammarskolan också plats att äta sin lunch.

Flera byggnader på området rivs

För att förverkliga den nya skolan kommer fyra byggnader att rivas.

Vi trafiksäkrar området

Angöringen till området görs om för att bli så trafiksäker som möjlig. Vi bygger bland annat nya gång- och cykelstråk som ansluts till befintlig infrastruktur. Vi bygger också ett eget område för hämtning- och lämning för den befintliga verksamheten i Höghammarskolan samt en ny säker gång- och cykelväg mot Höghammarhallen. Där bussarna som stannar vid Renshammarskolan gör vi en lämna/hämta-zon direkt mot det nya torget som blir den samlande punkten för hela området. Från torget går elever och personal till skolan eller Höghammarhallen och där ordnar vi även med cykelparkeringar. Alla varutransporter sker helt separerat från området där barn och ungdomar lämnas och hämtas.

El, vatten och avlopp

Vi byter ut det gamla uttjänta elnätet till ett helt nytt. Solceller installeras för skolans egen elförbrukning. Alla befintliga och nya byggnader försörjs med nya elledningar från ett nytt ställverk som utgör hjärtat i anläggningen. Även ledningsnätet med värmekulvertar, vatten och avlopp byts ut till både nya och befintliga byggnader.

Material utvändigt

Skolan byggs med en stomme helt i trä och inriktningen för projektet är att byggandet ska ske hållbart och med återbruk där det är möjligt. Själva skolbyggnaden byggs i två plan med fläktrum på vinden och omfattar totalt 6 230 m2. Fasaden och taket på byggnaden kommer att innehålla återbrukat tegel från de byggnader som rivs. Utöver det kommer fasaden att bestå av värmebehandlat trä, vilket ger både längre livslängd än vanligt trä samt ger bättre brandskydd.

Invändigt

En samlingsplats för eleverna finns i det så kallade torget. Där kommer det finnas möjligheter för uppträdande samt samvaro i den trevliga sittrappan av träkubb. Tillgängligheten för rullstolsburna elever är väl tillgodosett med rejäla utrymmen, fyra stycken hissar samt generösa wc för elever med större hjälpbehov. Invändigt kommer trä att vara ett vanligt material både i inredning, lister, väggar och golv.

Klassrum och grupprum

Klassrum till vänster och grupprum till höger

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 mars 2023 kl. 13.49