Vi vill veta vad du som vårdnadshavare tycker om våra förskolor

Bollnäs kommunvapen

För att vi ska veta vad vi kan bli bättre på så vill vi veta vad du som vårdnadshavare till barn i förskolan tycker om vår verksamhet. Du kan svara på frågorna i enkäten mellan 17 januari och 6 februari.

Du hittar inloggningsuppgiufter till enkäten via Unikum eller på ditt barns förskola. Enkäten, som genomförs varje år, är digital och dina svar är anonyma. Enkäten finns översatt till arabiska, somaliska samt tigrinja.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 juni 2023 kl. 10.29