Kraven skärps för yrkesmässiga verksamheter som hanterar farligt avfall

Lysrör

Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara brandfarligt, frätande eller giftigt för människor, djur och miljö. Sverige behöver få bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför har kraven för yrkesmässiga verksamheter som hanterar farligt avfall skärpts, både med en utökad anteckningsskyldighet och en skyldighet att rapportera in uppgifterna till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Exempel på farligt avfall kan vara lysrör, elektronik, batterier eller olika färg- och kemikalierester. Kraven gäller oavsett hur stor eller liten verksamheten är. Verksamheter som berörs kan vara allt från en stor industri till en biltvätt, frisersalong, simhall eller vårdinrättning.

Sedan tidigare finns en skyldighet att anteckna uppgifter om det farliga avfall som uppkommer inom verksamheten. Denna anteckningsskyldighet utökades något från den 1 augusti 2020 och berör alla yrkesmässiga verksamheter där farligt avfall uppstår samt de som transporterar, samlar in, behandlar, mäklar eller handlar med farligt avfall.

Från den 1 november 2020 ska dessa verksamheter även rapportera in sina antecknade uppgifter om farligt avfall till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Antecknade uppgifter ska rapporteras till Naturvårdsverkets avfallsregister senast två arbetsdagar efter att anteckningen är gjord.

Miljösanktionsavgift

Från den 1 januari 2022 har en miljösanktionsavgift införts på 5 000 kronor för den som är sen med att rapportera in sina antecknade uppgifter om det farliga avfallet till avfallsregistret. Miljösanktionsavgifter tillfaller staten.

Information om hur du som företagare rapporterar finns på Naturvårdsverkets webbplats: Rapportera till avfallsregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 augusti 2023 kl. 12.53