Medborgarlöfte för ökad trygghet i Bollnäs kommun

Bilden visar Marie Centerwall (S), kommunstyrelsens ordförande och Maria Thorén, tillförordnad lokalpolisområdeschef i Hälsingland då de undertecknat medborgarlöftet.

Marie Centerwall och Maria Thorén som precis undertecknat medborgarlöftet.

Polisen och Bollnäs kommun fortsätter att samverka kring det brottsförebyggande arbetet. Medborgarlöftet för 2022-2023 är en satsning på att öka tryggheten bland barn och ungdomar.

Just satsningen på barn och ungdomar i medborgarlöftet är något som har kommit fram i de medborgardialoger som har genomförts med invånarna i Bollnäs kommun. Löftet baseras också på polisens medarbetardialoger och den gemensamma lägesbilden. Det som särskilt lyfts fram är en önskan om en ökad vuxennärvaro på platser där ungdomar vistas.

Polisen och Bollnäs kommun har tagit fasta på det som medborgarna upplever är viktigt för att skapa ett tryggare Bollnäs. Idag undertecknade därför Maria Thorén, tillförordnad lokalpolisområdeschef i Hälsingland och Marie Centerwall (S), kommunstyrelsens ordförande i Bollnäs, medborgarlöftet för 2022 och 2023.

– Det absolut effektivaste sättet för att minska våld och användandet av alkohol och droger är att vi är synliga på platser där ungdomarna vistas. Här behöver vi alla vuxna ta ett ansvar och hjälpas åt för att våra unga ska växa upp i en trygg miljö. En ökad vuxennärvaro ser vi som en viktig framgångsfaktor för att öka tryggheten och förebygga brott i Bollnäs, säger Maria Thorén, tillförordnad lokalpolisområdeschef i Hälsingland.

– Fokus kommer fortsatt att vara på just vuxennärvaron, bland annat genom samverkan med förenings- och näringslivet. Även andra aktiviteter kopplat till medborgarlöftet som insatser mot ungdomar och drogmissbruk och trygghetsvandringar tillsammans med ungdomarna kommer att genomföras under perioden, säger Marie Centerwall (S), kommunstyrelsens ordförande.

Polisen och Bollnäs kommun arbetar långsiktigt med det brottsförebyggande arbetet och snart kommer en lokal att finnas på resecentrum, där olika aktörer kan samlas för att gemensamt utveckla arbetet med en ökad vuxennärvaron i centrum.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 augusti 2022 kl. 11.02