Bollnäs kommun lanserar ny webbplats!

Bollnäs kommunvapen

Den 2 mars lanserar vi helt nya bollnas.se. Den nya webbplatsen har ett modernare utseende, blivit mer tillgänglig och fått en lättnavigerad struktur.

Målet med nya bollnas.se är att den ska vara tillgänglig, attraktiv, användarvänlig och ha besökaren i fokus. Det är inte bara bollnas.se som vi arbetat om, även turistwebben har fått nya webbmallar och nytt utseende.

- Den externa webbplatsen är en central och viktig kommunikationskanal. Webbplatsen ska alltid finnas där som informationskälla och service och det är viktigt att vi har en modern och tillgänglig webbplats med fokus på våra besökare, säger Helena Björkman, kommunchef.

Varför en ny webbplats?

En webbplats åldras snabbt. Det ställs allt större krav på tillgänglighet, mobilanpassning och på mer självservice. Besökaren vill på enklast och snabbaste sätt hitta svar på sin fråga eller utföra en tjänst direkt på webben. Kommunen behöver också anpassa sig till Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

- Den gamla webben har många år på nacken och har mallar, innehåll och funktioner som inte räcker till för att uppfylla kraven i den nya tillgänglighetslagen. Vi behövde bland annat förbättra kontraster, ta fram helt nya tillgängliga mallar, se över innehåll och antal sidor, säger Mark Boustedt, kommunikationschef.

Stöd och samarbeten

Den nya webbplatsen är framtagen av kommunens medarbetare med hjälp av externt stöd för att skapa tillgängliga mallar. I det arbetet har också det kommunala bolaget Borab varit delaktiga. Borabs nya webbplats kommer även den att lanseras under året. Vi kommer i och med bytet av webbplats att använda samma webbpubliceringssystem som övriga Hälsingekommuner.

Ny informationsstruktur

Som medlem i Funkas kommunnätverk har vi fått tillgång till en testad och standardiserad informationsstruktur för kommunala webbplatser, den så kallade Funkabodastrukturen. Funka är ledande inom utveckling, arbete och stöd till digital tillgänglighet.

Informationsstrukturen från Funka är testad och utvecklad med ett besökarperspektiv. Tester med användare, med bland annat olika funktionsnedsättningar, samt input från kommunnätverket har skapat underlag till strukturen.

- En tydlig och enkel struktur gör att användaren snabbt hittar rätt information. Vi går från cirka 3000 publicerade sidor på den gamla webben till 1000 sidor på den nya, säger Jenni Arvidsson, projektledare och kommunikationsstrateg.

En webb ska hela tiden förbättras

När webbplatsen lanseras den 2 mars håller vi fortfarande på att jobba med att uppdatera, förbättra och tillgänglighetsansanpassa innehåll, sök och olika funktioner. Vi lanserar nya bollnas.se 1.0 och hoppas att övergången ska ske utan större komplikationer.

Har du en synpunkt eller hittar faktafel på nya bollnas.se får du gärna ta kontakt med oss via e-tjänsten Lämna synpunkt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där väljer du kategorin Webb och sociala medier.

Läs mer

Om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på digg.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 juni 2023 kl. 10.26