Bollnäs kommuns miljö- och klimatpris 2021 tilldelas Therese Westlén

Bollnäs miljö- och klimatpris

För första gången delar Bollnäs kommun ut ett miljö- och klimatpris som syftar till att uppmärksamma en person, ett företag, en förening eller en skola, eller vilken organisation som helst som under det gångna året har arbetat för en hållbar utveckling i stort med extra fokus på miljö- och klimatfrågor.

Den historiskt första vinnaren till miljöpriset blir Therese Westlén för sitt engagemang för småskalig ekologisk grönsaksodling genom bland annat hennes företag Therese Trädgårdsmat.

Kommunen vill med priset lyfta fram stora som små engagemang som alla bidrar till att skapa ett hållbart Bollnäs kommun. Framför allt vill vi uppmärksamma de som går före, de som leder omställningen och visar att det går och inspirerar andra till att ta efter.

Therese tilldelas Bollnäs kommuns miljö och klimatpris 2021 med följande motivering från Kommunstyrelsens arbetsutskott:

"Therese Westlén tilldelas 2021 års miljö- och klimatpris för sitt hållbara sätt att leva och verka och sin förmåga att sprida kunskap inom hållbar omställning och ekologisk grönsaksodling. Therese har på ett imponerande sätt bidragit till en mer hållbar, självhushållande kommun genom att ha skapat ett nätverk för odlingsintresserade, startat upp en lokal plattform för att köpa och sälja lokalproducerade livsmedel och bedriver framgångsrikt sitt företag Therese Trädgårdsmat med både grönsaksförsäljning, kurser och matvagnen Nära Pära. Therese har ett helhetstänk inom hållbarhet och är en sann inspirationskälla för andra att ta efter."

Totalt inkom 11 nomineringar varpå fyra presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott som beslutade att tilldela Bollnäs kommuns första miljö- och klimatpris till Therese Westlén.

- Therese har på ett imponerande sätt och på förvånansvärt kort tid byggt upp flera nätverk, plattformar och företag som alla bidrar till en hållbar omställning i Bollnäs kommun. Vi är glada att i väldigt hård konkurrens med övriga nominerade kunna uppmärksamma Therese för hennes hårda jobb och att hon är en sann eldsjäl för småskalig grönsaksodling, säger kommunledningen med kommunalråden Marie Centerwall och Benny Engberg samt Moderaternas gruppledare Tommy Winqvist.

Övriga tre nominerade som presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott var Fritidsbanken, Hobergets förskola och Anna Åström Stenberg.

Pris och prisutdelning

Det vackra priset är framtaget av Anny Jernberg på Återbrukshyttan i Bollnäs.

Prisutdelning sker under arrangemanget Miljöveckan på Brotorget lördag 26 mars.

Therese Westlén Foto: Ida Frid

Foto: Ida Frid

Therese Westlén, vinnare av Bollnäs kommuns miljö- och klimatpris 2021.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 mars 2022 kl. 15.28