Trygghetsskapande arbete på resecentrum

Bollnäs resecentrum

Med anledning av problemen med skadegörelse och hotfull stämning på recentrum i Bollnäs har nu kommunen beslutat att snabbt vidta ytterligare åtgärder.

Ett flertal av Bollnäs kommuns verksamheter, som ansvarar för trygghet och säkerhet, arbetar sedan en tid tillbaka tillsammans med bland annat Polisen, Securitas och ett stort antal andra organisationer för att Bollnäs resecentrum ska bli en trygg plats. Detta arbete är långsiktigt och omfattar förutom resecentrum alla våra centralorter.

Ett antal minderåriga ungdomar, som befinner sig på resecentrum på eftermiddagar och kvällstid, skapar oro och har gjort så att otryggheten på resecentrum under den senaste tiden eskalerat. Detta kräver omedelbara och tillfälliga åtgärder:

  • Vi har kommit överens om att Polisen kommer att fokusera mer på resecentrum.
  • Securitas kommer att öka sin närvaro på området.
  • Kommunens fritidsledare kommer att finnas på resecentrum efter skoltid.
  • Vi har kommit överens om att öka samarbetet i syfte att identifiera och fånga upp dessa ungdomar för att i nästa steg involvera socialförvaltningen, föräldrar med flera.

Det gemensamma arbetet för ett tryggare resecentrum fortsätter.

Benny Engberg (BP)
Kommunalråd
Bollnäs Kommun

Bo Wallbäcks
Biträdande kommunchef
Bollnäs kommun

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 april 2022 kl. 08.40