”Förskola på tur” får 5,9 miljoner från Allmänna arvsfonden!

Barn som åker sparkcykel i skateparken på Solrosen

Allmänna arvsfonden har beviljat Föreningsalliansen Bollnäs stöd på 5,9 miljoner kronor till projektet ”Förskola på Tur”. En treårig satsning på alla femåringar i Bollnäs kommuns med fokus på aktiviteter som främjar rörelse och hälsa.

Under de tre år som projektet pågår kommer Föreningsalliansen tillsammans med föreningar och Fritidsbanken arrangera aktivitetsdagar tre dagar i veckan under totalt cirka 30 veckor. Det blir totalt 15-20 olika aktiviteter varje år för cirka 300 femåringar i förskolan i Bollnäs Kommun. Bollnäs kommun är med i projektansökan och bidrar med både pengar och resurser till projektet.

2020 satsade Bollnäs kommun 1,5 miljoner kronor på pilotprojektet ”Förskola på tur” som då var en helt ny form av förskola i Bollnäs. Målet då var att höja barnens svenskkunskaper, främja integrationen och öka möjligheten till goda skolresultat senare under skoltiden samt möjliggöra för barnen att få upptäcka saker utanför sin vardagliga förskolemiljö. Satsningen var lyckad och därför ansökte Föreningsalliansen i Bollnäs om stöd från Allmänna arvsfonden för att utveckla projektet vidare i ytterligare tre år men denna gång med fokus på aktiviteter som främjar rörelse och hälsa.

Barn som gymnastiserar i Höghammarhallen

– Det är helt fantastiskt roligt! Liknande verksamhet bedrivs redan framgångsrikt i flera kommuner, och har blivit populärt bland både barn och föräldrar. I Bollnäs gör vi vår egen lösning utifrån våra behov, säger Berit Öhrn, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen.

En arbetsgrupp är nyligen tillsatt med representanter från både Föreningsalliansen och Bollnäs kommun. De kommer tillsammans att planera för projektets uppstart, tidplan och praktiska detaljer. Verksamheten beräknas starta i höst. Projektstödet på drygt 5,9 miljoner kronor omfattar bland annat busskostnader, arvoden till föreningsledare och löner till projektmedarbetare.

Så fungerar ”Förskola på tur”

En buss, med personal från förskolorna, hämtar upp ett femtiotal femåringar från olika förskolor i kommunen, för att sedan köra dem till olika aktiviteter och olika anläggningar runtom i Bollnäs kommun.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 september 2022 kl. 09.20