Elda med försiktighet på valborg

Majbrasa

Torr mark och starka vårvindar kan göra den allra minsta brasa till ett riskmoment. Räddningstjänsten i Hälsingland uppmanar till försiktighet i helgen och informerar om regler att följa.

Om ni ska elda eller anordna en majbrasa så finns det vissa regler att följa:

  • Platsen för elden ska vara lämplig så att det inte finns någon risk för brandspridning till närliggande byggnader eller vegetation. Ett lämpligt avstånd är minst 50 meter.
  • Bålet skall placeras på ett sådant sätt att det med tanke på vindriktning inte orsakar olägenheter för grannar eller kringboende genom nedsmutsning eller besvärande lukt.
  • Meddela markägaren och Räddningstjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vem som är ansvarig samt kontaktperson.
  • Ansvara för tändning och brandsäkerheten.
  • Platsen skall bevakas så länge risk för brandspridning föreligger.
  • Tillräckligt med brandredskap ska finnas tillgängligt på eldningsplatsen. Handbrandsläckare, vattenslang, vattentunna med hinkar eller liknade utrustning.
  • Endast ris och obehandlat virke får tillföras brasan. Lägg inte på skräp, tryckimpregnerat trä eller farligt avfall. Lämna det till återvinningscentralen (BORAB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) istället.
  • Möjlighet att larma Räddningstjänsten ska finnas tillgänglig och lätt åtkomlig från eldningsplatsen. Telefonnummer vid nödsituation är 112.
  • Lämna inte elden utan tillsyn.

Anmälan om eldning

För att räddningstjänsten ska ha vetskap om var det kommer finnas majbrasor, och ha kontaktuppgifter till de som ansvarar för brasan, är det bra att anmäla brasan till Räddningstjänsten - Kommunalförbundet Hälsingland. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om brasor och eldning

Brandsäkerhet i skog och mark (MSB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regler att följa vid eldning och majbrasa (Räddningstjänsten - KFH) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 maj 2022 kl. 11.18