Tack för att du som går på bandy parkerar snyggt!

Bollnäs kommun och Bollnäs bandy i samarbete.

Fortsätt så, och tänk på att parkera på allmänna parkeringsplatser, alltså inte på parkeringar som ägs av privatpersoner eller på affärsverksamheters parkeringar som är avsedda för deras kunder.

Under Bollnäs alla hemmamatcher har parkeringarna i centrum hittills räckt till med marginal. För att fortsätta att få en så bra trafiksituation som möjligt vill vi åter igen tillsammans med Bollnäs bandy be dig som ska på bandy om några saker:

  • Du som har möjlighet – åk gärna kollektivt. Tack till dig som väljer att göra det!
  • Du som tar bilen – parkera på allmänna parkeringsplatser, alltså inte på parkeringar som ägs av privatpersoner eller på affärsverksamheters parkeringar som är avsedda för deras kunder.
  • Du som promenerar eller cyklar – tänk på att det är mycket trafik och använd reflex!

I Bollnäs centrum finns närmare 1.400 allmänna parkeringar

Vi vill tipsa om några av våra allmänna parkeringar i Bollnäs centrum. Från dem tar det dig några minuter att promenera till bandyhallen. Använd gärna det nya gång- och cykelstråket som startar vid parkeringen precis norr om resecentrum och leder fram till bandyhallen.

  • Pendlarparkeringen precis norr om resecentrum – cirka 70 parkeringsplatser
  • Pendlarparkeringen på västra sidan av järnvägen i anslutning till Wilhelminatunneln – cirka 100 parkeringsplatser
  • Parkeringen vid Karlslundskorsningen strax norr om Preem – 36 parkeringsplatser
  • Parkeringarna Odenplan, på båda sidorna av Röda kvarn – 82 parkeringsplatser
  • Stadshusparkeringen – cirka 70 parkeringsplatser
  • Schenströmsparkeringen – cirka 50 parkeringsplatser

På kartan nedan finns parkeringsplatserna markerade:

Kartbild över centrala Bollnäs.

Förutom dessa finns många skyltade parkeringsplatser utmed vägarna i stadskärnan.

Bilden nedan illustrerar tre zoner. Fem, tio och 15 minuters promenadväg till bandyhallen:

Kartbild över centrala Bollnäs.

Fler parkeringsplatser byggs framöver

Under nästa år kommer det byggas ytterligare 120 parkeringar bredvid hallen. På Bollnäs kommun arbetar vi med en detaljplan för området precis norr om resecentrum (Heden 4:114) som kommer att möjliggöra för bland annat parkeringsgarage.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 december 2022 kl. 10.35