Ungdomar skapar kampanj för att motverka våld i ungas relationer

Whiteboardtavla

Elever från Torsbergsgymnasiets estiska program och vård- och omsorgsprogram i Bollnäs ska genom polisens och kommunens samverkansprojekt Trygghetens hus ta fram en informationskampanj för att motverka våld i ungas nära parrelationer.

Våld i nära parrelationer är lika vanligt hos unga som hos vuxna och det är något som det saknas kunskap om i alla åldrar. Att utsättas för psykiskt och fysiskt våld i nära parrelation kan medföra stor psykisk ohälsa.

Att som ung behöva utsättas för det i början av livet är något som polisens och kommunens samverksamprojekt Trygghetens hus ska försöka motverka.

- Syftet med informationskampanjen är att synliggöra att våld i nära parrelation bland unga är lika vanlig som hos vuxna. Kampanjen ska också öka medvetenheten kring problematiken och ge information om var man kan söka stöd och hjälp, säger Helena Sundberg, polis och projektsamordnare för Trygghetens hus.

Unga kommunicerar med unga – en framgångsfaktor

Idén till informationskampanjen bygger på Brås (Brottförebyggande rådets) rapport 2021:15 Våld i ungas parrelationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som påvisar att ungas egna förslag på hur problematiken ska motverkas är en framgångsfaktor.

Trygghetens hus som är drivande i arbetet har inspirerats av Umeå kommun som har genomfört en informationskampanj med samma syfte.

Uppstart av arbetet med kampanjen

I januari genomfördes en heldag som en uppstart av arbetet med att ta fram informationskampanjen. Projektsamordnare från Trygghetens hus och personal från kommunens kulturenhet träffade då 32 elever och deras mentorer från Torsbergsgymnasiets estiska program och vård- och omsorgsprogram för att sätta i gång arbetet med att ta fram idéer på innehåll.

Dagen innehöll information om Trygghetens hus, en film om hur det är att leva i en destruktiv parrelation när man är ung, samarbetsövningar, kunskapshöjande insats om våld, informationskampanjens upplägg samt samtal om ett namnförslag till kampanjen.

Eleverna fick också jobba i grupper och diskutera utifrån fem perspektiv. I nästa steg ska var och en av eleverna välja ett av perspektiven och utifrån det komma på kampanjmaterial. Vägar att sprida information kan till exempel vara genom affischering, film, dans, musik eller teater.

- Det är viktigt att föräldrar får kunskap om ungas våld i nära parrelation, kanske borde man börja med information redan på BVC, säger en elev som deltog under dagen.

Kampanjförslagen ska presenteras för andra elever

- De förslag som eleverna på Torsbergsgymnasiet tar fram ska sedan presenteras för andra gymnasieelever och för högstadieelever från Alirskolan och Lust & Lära. Även allmänheten kan komma att bjudas in, berättar Shida Kinuka Karlsson, samordnare på socialförvaltningen Bollnäs kommun och projektsamordnare för Trygghetens hus.

Mer information

Om samarbetsprojektet Trygghetens hus


Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 februari 2023 kl. 15.07