Trygghetens hus

Trygghetens hus är ett samverkansprojekt mellan Bollnäs kommuns och Polisen Hälsinglands som syftar till att upptäcka och förebygga våld i nära parrelationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Projektet ska pågå i tre år, med start 2022 och drivs av projektledaren Kristina Anderson, verksamhetschef inom socialtjänsten i Bollnäs, och projektledare Helena Sundberg från Polisen i Bollnäs. Helena Sundberg är även samordnare tillsammans med Shida Kinuka Karlsson från kommunens socialtjänst.

Tre huvudinriktningar

”Trygghet och hälsa” riktar särskilt in sig mot ungas utsatthet för våld i nära parrelationer/hedersrelaterat våld och förtryck. I detta arbete kommer elever på tre skolor i Bollnäs ges möjlighet att själva ta fram förslag på åtgärder för att skapa förändring, något som enligt Brottsförebyggande rådets rapport ”Våld i ungas parrelationer”är en framgångsfaktor.

Parallella processer” är en annan del i projektet, där både våldsutsatt och våldsutövare ges möjlighet att få hjälp under och efter polisutredningen. Denna del i projektet kommer också att följas upp av forskare från Högskolan i Gävle.

”Utvecklad samverkan” är en tredje del i projektet som syftar till att minska risken för att någon som riskerar att utsättas, eller utsätts, för våld faller mellan stolarna i kontakten med polis, skola, socialtjänst och/eller hälso- och sjukvården, den delen bygger på Socialstyrelsens utredningar av vissa skador och dödsfall 2018-2022.

Kontakt

Shida Kinuka Karlsson, samordnare Bollnäs kommun
E-post: shida.kinuka.karlsson@bollnas.se
Telefon: 070-198 89 21

Helena Sundberg, projektledare och samordnare Polisen i Bollnäs
E-post: helena.sundberg@polisen.se
Telefon: 070- 341 93 57

Tidigare publicerade nyheter

Ungdomar involveras för att förebygga våld i ungas nära parrelationer 2023-09-21

Ungdomar skapar kampanj för att motverka våld i ungas relationer 2023-02-10

Våldet går inte i pension 2022-11-21

Samtal om våld i nära relation med biskop Karin Johannesson 2022-10-14

Trygghetens hus – nytt samarbete mellan kommunen och polisen 2022-09-02

Illustration av ett grönt hus som vilar i två händer.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 september 2023 kl. 15.02

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: