Träffa oss och prata om utvecklingen av strandkanterna i Bollnäs stad!

Välkommen till en dialog om utvecklingen av Varpens nordvästra strand. Vill vi höra dina idéer! 

Under dialogen kommer vi att prata om vad du skulle du vilja att den här platsen har för funktion och vad du vill uppleva och göra här. Det kan till exempel handla om en känsla, en aktivitet eller annat. Vi vill också veta vad du tycker saknas i utemiljön i Bollnäs som skulle kunna finnas här.

Vi inleder dialogen med en gemensam vandring längs stråket.

Var: Samling sker vid Karlslundsbadet klockan 17:30 och avslutas på Scandic.
När: 25 april klockan 17:30-20:00

Anmäl dig senast 18 april!

Du kan också lämna dina tankar och idéer till oss via vår enkät:

Vad gör Bollnäs kommun med alla förslag och idéer?

Vi kan inte lova att dina förslag kommer att byggas, men dina tankar och idéer kommer ge oss inspiration vid framtagandet av utvecklingsprogrammet vi tar fram för området.

Bakgrund

Under 2020 kom det in ett medborgarförslag om att utveckla Bollnäs stads strandkanter. Kommunfullmäktige tog 30 maj 2022 beslut om att uppdra till miljö- och byggnämnden att ta fram ett utvecklingsprogram för Varpens nordvästra strand.

Tidigare nyhet på samma ämne

Hur borde strandkanterna i Bollnäs stad utvecklas?

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 oktober 2023 kl. 12.55