Cykelns dag

På Lördag 3/6 är det cykelns dag, det har FN bestämt. Denna dag uppmärksammas cykling som ett hållbart och hälsosamt transportmedel.

Under cykelns dag uppmuntras du att ta cykeln i stället för bilen eller kollektivtrafiken. Det går att cykla nästan överallt i Bollnäs tätort. Det finns flera cykelvägar som binder ihop stadsdelarna med centrum!

Fördelar med cykling

Cykling är en investering i din hälsa. Du kommer att förbättra din kondition, öka din förbränning och även stimulera din andning, muskler och balans på ett skonsamt men effektivt sätt. Skaderisken är mycket låg och du kan cykla året runt.

Fler fördelar med att cykla är:

  • lugnare trafikmiljöer
  • mindre luftföroreningar och buller i närmiljön
  • lägre ekonomiska kostnader
  • attraktiva livsmiljöer

Var med i ett försök att slå världsrekordet!

474 017 minuter är världsrekordet i insamlad cykeltid under en dag. Registrera antalet minuter som du har cyklat under Cykelns dag på Cykelns dags webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Tillsammans försöker vi cykla lika många minuter som det är ett år – 525 600 minuter.

Bollnäs kommuns arbete med cykelfrämjande åtgärder

Den kommunala cykelgruppen är en förvaltningsöverskridande arbetsgrupp som arbetar med att ta fram och genomföra åtgärder som främjar cyklingen i Bollnäs kommun. Man placerar exempelvis ut säkra cykelställ vid strategiska målpunkter och planerar informationskampanjer.

Syftet är att genomföra åtgärder som uppmuntrar till ökad cykling, vilket bidrar till att flera av de kommunala hållbarhetsmålen kan uppnås.

Bollnäs kommun håller även på att slutföra en stor och omfattande satsning på cykel- och kollektivtrafik i Bollnäs tätort. I pengar räknat handlar det om hela cirka 150 miljoner kronor som gått till ett nytt resecentrum, nytt stadslinjenät, ny bussgata, 20-tal busshållplatser samt 2,5 km cykelvägar.

Du kan läsa mer om cykling inom Bollnäs kommun på sidan cykling och cykelvägar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 december 2023 kl. 10.58