Cykling och cykelvägar

Att cykla är enkelt, miljövänligt och hälsosamt. Det går att cykla nästan överallt i Bollnäs tätort. Det finns flera cykelvägar som binder ihop stadsdelarna med centrum.

Cykel är ett färdmedel som lämpar sig för de allra flesta och fördelarna med att välja att cykla är många. I ett allt med stillasittande samhälle med tidsbrist kan cykeln vara en suverän möjliggörare som bidrar med:

 • positiva hälsoeffekter
 • lugnare trafikmiljöer
 • mindre luftföroreningar och buller i närmiljön
 • lägre ekonomiska kostnader
 • och attraktiva livsmiljöer.

Säkrare skolmiljö

Genom att barn och unga går eller cyklar till skolan bidrar det inte bara till hälsofrämjande effekter utan även till en säkrare skolmiljö då andelen trafik kring skolorna minskar. Det minskar därmed risken för olyckor och möjliggör att fler kan känna sig trygg nog att gå eller cykla.

Cykel – snabbare än du tror

Genom att exempelvis cykla till din arbetsplats kan du spara tid då många cykelvägar i tätorter kan vara genare än resvägen med bilen, och du slipper dessutom leta parkeringsplats.

Är du en ovan cyklist kan det kännas jobbigt och tidskrävande. Men att cykla går ofta snabbare än du tror:

 • På 30 minuter tar du dig ungefär 10 kilometer.
 • Snabbaste vägen mellan två platser är oftast en cykelväg.
 • Du slipper träna när du kommer hem – det har du ju redan gjort.

Cykelgruppen

Den kommunala cykelgruppen är en förvaltningsöverskridande arbetsgrupp som arbetar med att ta fram och genomföra åtgärder som främjar cyklingen i hela kommunen. Exempelvis så placerar man ut säkra cykelställ vid strategiska målpunkter och planerar informationskampanjer.

Syftet är att genomföra åtgärder som främjar och uppmuntrar till ökad cykling, vilket bidrar till att flera av de kommunala hållbarhetsmålen kan uppnås.

En kommunal cykelplan har tagits fram se cykelplan för Bollnäs kommun. Pdf, 790.4 kB.

Klimat och hållbarhetsarbete

Här kan du läsa mer om kommunens klimat och hållbarhetsarbete och programmet för ekologisk hållbarhet.

Stadsmiljöavtalet

Bollnäs kommun håller nu på att slutföra en stor och omfattande satsning på cykel- och kollektivtrafik i Bollnäs tätort. I pengar räknat handlar det om hela cirka 150 miljoner kronor som gått till ett nytt resecentrum, nytt stadslinjenät, ny bussgata, 20-tal busshållplatser samt 2,5 km cykelvägar.

Närmare 50 miljoner kronor av dessa medel är statligt stöd genom ett så kallat stadsmiljöavtal. Arbetsmiljöavtalet ska främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa förutsättningar så att en större andel persontransporter ska göras med cykel- och kollektivtrafik.

Målsättningen med satsningen är att andelen hållbara resor (gång-, cykel- och kollektivtrafik) ska öka med 30%.

Cykelfrämjandet genomför vartannat år undersökningar som granskar och jämför landets kommuner utifrån cyklisternas åsikter.

Här kan du ta del av resultaten både på en nationell nivå och en kommunal nivå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Region Gävleborg och länets kommuner har sedan 2010 genomför utmaningen Vintercyklisten som syftar till att få fler att välja cykeln som transportmedel även på vintern.

Cykeln är ett hållbart transportmedel som bidrar till att sänka utsläppen av växthusgaser. Under 2021/2022 bidrog vintercyklisterna i Gävleborg till att minska koldioxidutsläppen med nästan nio ton!

Många av tidigare års vintercyklister uppger att deras hälsa påverkats positivt och många väljer att fortsätta att cykla på vintern även efter vintercyklistens slut.

Genom att anta utmaningen och bli vintercyklist får utvalda deltagare:

 • dubbdäck
 • sadelskydd
 • och reflexväst.

För att bli vintercyklist i Bollnäs kommun ska deltagaren cykla minst tre dagar i veckan, registrera cykelresorna i en app, använda cykelhjälm och bo i Bollnäs kommun.

Håll utkik på Region Gävleborgs webbplats efter när anmälan till årets vintercyklist är öppen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Projektet Lådor på hjul har fått stöd från Region Gävleborg för att köpa in och låna ut lådcyklar gratis via Fritidsbanken Bollnäs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Projektet drivs av Föreningsalliansen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i nära samarbete med Fritidsbanken och Bollnäs kommun.

Projektet Lådor på hjul ska ge människor, oavsett storlek på plånbok, möjlighet att testa på hur det är att leva ett vardagsliv utan bil och istället göra vardagsresor såsom storhandling, hämtning och lämning av barn eller skjutsa till fritidsaktiviteter med hjälp av en lådcykel.

Vem som helst får låna lådcyklarna, det är helt gratis och du får låna i 14 dagar åt gången. Det finns även tvåhjuliga och trehjuliga lådcyklar att låna.”

Hos Fritidsbanken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du också låna vanliga cyklar, balanscyklar, cykelhjälmar och mycket annat, både för barn och vuxna.

Lådcykel

Det är inte bara för motorfordon som det finns lagar och trafikregler. Du som cyklar har även regler att rätta dig efter i trafiken - regler som gör det enklare och roligare att cykla.

Läs mer om trafikregler för cyklister.

Alla arbetsplatser i Gävleborg, privata företag eller kommunala och offentliga verksamheter, kan främja cykling genom att exempelvis anmäla sig till ”Cykelvänlig arbetsplats Gävleborg”.

Det är en kostnadsfri utmärkelse som syftar till att göra det enklare för anställda att välja cykel, både till och från arbetet samt i tjänsten.

Kriterier

För att bli en cykelvänlig arbetsplats bockas olika kriterier av som exempelvis; “Vi har en cykelparkering för medarbetare/besökare med möjlighet att låsa fast cykeln i anslutning till arbetsplatsen”.

Det finns tre nivåer med olika kriterier, från en stjärna till tre, där alla kriterier i nivån måste uppnås för att kunna gå vidare till nästa nivå.

Vill ni få hjälp med att uppfylla de olika kriterierna och ta fram en plan kan kommunens kontaktperson hjälpa er.

Kontaktperson

Anders Tång, anders.tang@bollnas.se, 070-3786930

Anmäl din arbetsplats

Anmälan om cykelvänlig arbetsplats Gävleborg (Region Gävleborg) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi vill veta vad du tycker!

Har du synpunkter på hur Bollnäs kan bli en cykelvänligare kommun så är du välkommen att skicka in ditt förslag eller din synpunkt till oss. Använd e-tjänsten nedan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 maj 2024 kl. 11.25

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: