Lämna din åsikt om Vattentjänstplanen

Ett förslag till Vattentjänstplan för Bollnäs kommun har tagits fram och under perioden 28 juni-31 augusti har du möjlighet att lämna in dina åsikter.

Vattentjänstplan

Vattentjänstplanen innehåller den långsiktiga planeringen för kommunalt vatten och avlopp och innehåller även åtgärder som behövs för att säkerställa den allmänna anläggningens funktion vid ökad belastning i form av skyfall.

Samråd

Under perioden 28 juni till 31 augusti pågår samråd där du som privatperson, andra myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett intresse av förslaget kan delta. Vattentjänstplanen ska enligt Lagen om allmänna vattentjänster även samrådas med Länsstyrelsen, Regionen och de kommuner som berörs.

Samrådsförslaget finns tillgängligt i sin helhet i kundcenter vid Stadshusets huvudingång och på Bollnäs kommuns webbplats Vattentjänstplan | Bollnas kommun Länk till annan webbplats..

Lämna skriftliga synpunkter

Eventuella synpunkter ska ha inkommit skriftligen senast 31 augusti. Synpunkter kan lämnas via:

Vid svar ange diarienummer: KS 2023–00122

Vid frågor, kontakta:

Erik Lundh, Planarkitekt
E-post: erik.lundh@bollnas.se
Telefon: 0278-252 26

Johan Pehrers, Helsingevatten
E-post: johan.pehrers@helsingevatten.se
Telefon: 0271-574 58

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 oktober 2023 kl. 11.12