Information om civil beredskap

Sveriges civila beredskap handlar om förmågan att förebygga och hantera fredstida krissituationer, krigsfara och ytterst krig. Förmågan skapas i hela samhället, hos myndigheter, kommuner, regioner, företag och frivilliga.

Civil beredskap är ett samlingsnamn för krisberedskap och civilt försvar. Krisberedskap handlar om förmågan att förebygga, motstå och hantera krissituationer. Civilt försvar handlar om hela samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig.

Den civila beredskapen bygger på följande principer:

  • Ansvarsprincipen – att den som har ansvar för en verksamhet i normala situationer har motsvarande ansvar vid störningar i samhället. Aktörer har ett ansvar att agera även i osäkra lägen. Den utökade ansvarsprincipen innebär att aktörerna ska stödja och samverka med varandra.
  • Närhetsprincipen – att samhällsstörningar ska hanteras där de inträffar och av de som är närmast berörda och ansvariga.
  • Likhetsprincipen– att aktörer inte ska göra större förändringar i organisationen än vad situationen kräver. Under samhällsstörningar ska verksamheten fungera som vid normala förhållanden, så långt det är möjligt.

Omvärldsläget

Det säkerhetspolitiska läget i vår omvärld har blivit sämre och Försvarsmakten bedömer att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas. Situation som råder efter att Ryssland inledde sitt anfallskrig mot Ukraina påverkar och kommer att påverka Europas och Sveriges säkerhet i många år framåt. Detta ökar betydelsen av samhällets motståndskraft och ett fungerande totalförsvar.

På bollnas.se kan du läsa mer om:

Civil beredskap - bollnas.se

Din krisberedskap - bollnas.se

Mer om krisberedskap kan du läsa om på Myndigheten för kris och beredskap. Råd till privatpersoner - msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 oktober 2023 kl. 11.10