Ökad tobaksanvändning bland unga - ett trendbrott

Under 2022 genomförde Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning en enkät om ungdomars alkohol och drogvanor i årskurs två på gymnasiet.

Ökad tobaksanvändning - ett trendbrott

Personer som snusar eller röker har inte varit så hög sedan 2010 och andelen som rökt e-cigaretter de senaste 12 månaderna har ökat med nästan 20% sedan några år tillbaka. Det är också 10% färre av de som röker som vill sluta röka jämfört med de som svarade på enkäten 2019.

Även om tobasanvändningen är högre än tidigare år så börjar allt lägre andel av ungdomar i årskurs två röka, snusa eller dricka alkohol före 13 års ålder jämfört med tidigare år.

Ungas användning i Bollnäs kommun

Även om resultatet visar att tobaksanvändningen är hög så brukar unga i Bollnäs kommun narkotika i lägre utsträckning än i både länet och riket. Något som också är positivt är att allt färre ungdomar i årskurs två skolkar, 4 av 5 elever trivs ganska bra i skolan.

Ta del av hela resultatet av undersökningen - Resultat CAN-undersökningen i Bollnäs kommun 2022 (pdf). Pdf, 800.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Mer om Folkhälsoarbetet i Bollnäs kommun.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 oktober 2023 kl. 11.09