Råd och stödsamtal till föräldrar

Familjebehandlarenheten erbjuder råd och samtal till föräldrar.

Samtalen ger möjlighet att tillsammans med erfarna familjebehandlare exempelvis resonera om metoder i uppfostran, konflikthantering i familjen, få ett bollplank kring föräldrarollen, gränssättning, rådgöra kring barn och ungdomars utveckling eller hur man kan återfå en bra relation till sitt barn med mera.

Föräldrarskapsstöd utan bedömning

Föräldraskapsstöd innebär att öppenvårdens familjebehandlare erbjuder högst fem råd- och stödsamtal utan att socialsekreterare bedömt familjens behov. Besöken registreras inte hos myndighetsutövare. Om det finns det önskemål och behov av mer stöd (familjebehandling) behöver familjen ansöka om det.

Alla besök är kostnadsfria

Öppenvårdens anställda har tystnadsplikt och vid oro för barn under 18 år har de anmälningsplikt till socialsekreterare.

Kontakt

Ring familjebehandlarnas servicetelefon: 073-087 87 26 eller e-post: socifo.familjebehandlarenheten@bollnas.se.

Läs mer om stöd och insatser inom familjebehandlarenheten.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 oktober 2023 kl. 11.09