Stöd och insatser inom Familjebehandlarenheten

Familjebehandlarenheten arbetar med rådgivande, stödjande och behandlande insatser till familjer. Vår uppgift är att ge stöd till föräldrar, barn och ungdomar upp till 20 år, för att familjesituationen ska fungera.

Vårt mål är att barnen mår bra under sin uppväxt och utvecklas i positiv riktning.

Familjebehandling är för de familjer som vill ha hjälp med:

  • Kommunikation och samspel
  • Rutiner och struktur
  • Konflikthantering och gränssättning
  • Att stärka relationer i familjen
  • Att hantera en uppkommen krissituation eller en påfrestande livssituation

Vi erbjuder:

  • familjesamtal
  • stöd och behandlingsinsatser för dig som förälder
  • stöd och behandlingsinsatser för barn och ungdomar
  • nätverksmöten
  • familjestödjande insatser i hemmet

Stöd till familjen

Hur länge en familj behöver hjälp och stöd varierar. Vanligtvis pågår en familjebehandling omkring sex månader, men kan också vara kortare eller längre. När det gäller tider för träffar planeras detta tillsammans med ansvarig familjebehandlare.

För att få stöd av oss behöver du söka stöd via barn- och ungdomsenhetens socialsekreterare. Du söker enkelt stöd via vår e-tjänst.

Vi möter också familjer där det förekommit/förekommer en beroendeproblematik, våld och/eller psykisk sjukdom.

Samtal och behandling hos oss är kostnadsfria.

Familjebehandlingsarbetet sker i våra lokaler på Heden 128 och hemma hos er i familjen.

Stödsamtal till föräldrar

Du som förälder kan även få stödsamtal hos familjebehandlare på Familjecentrum. Efter en inledande och rådgörande telefonkontakt kan du erbjudas upp till fem samtal med föräldrastödjande innehåll, så kallad serviceinsats. Samtalen kan handla om sådant som kan vara svårt som förälder. Tillsammans kan vi resonera om metoder i uppfostran, konflikthantering i familjen, få ett bollplank kring föräldrarollen, gränssättning, rådgöra kring barn och ungdomars utveckling eller stöd för att återfå en bra relation till sitt barn.

Kontakta familjebehandlare Kicki Badal på Familjecentrums telefonnummer 070-260 56 15 eller via e-post kicki.badal@bollnas.se

Vi familjebehandlare är socionomer, förskollärare, socialpedagoger, fritidspedagog eller har annan beteendevetenskaplig förankring. Vi arbetar lösningsorienterat för att tillsammans med er i familjen hitta konstruktiva strategier och förhållningssätt

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 februari 2024 kl. 15.44

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: