Partnerskap med Lobatse i Botswana

Sedan 2022 har Bollnäs kommun ett partnerskap med kommunen Lobatse i Botswana. Utbytet syftar bland annat till att utveckla nya former av samarbeten inom kommunerna, tillsammans med de lokala civilsamhällena och olika regionala kulturinstitutioner. I höstas besökte representanter från Lobatse Bollnäs - nu har Bollnäs återgäldad besöket.

Partnerskapet mellan Bollnäs kommun och Lobatse syftar framförallt till att inkludera ungdomar, med inriktning på våra lokala kultur- och naturarv, berättar Abdullahi Cadaani (S), kommunstyrelsens ordförande.
Här finns stor utvecklingspotential – samtidigt, om vi ska kunna bevara våra kulturarv, så förutsätter det att de blir relevanta för våra ungdomar i deras liv och sammanhang.

I Bollnäs kommun är utvecklingsarbetet inriktat på kulturhistoria och aktiviteter längs Hälsingeleden, framhåller Benny Engberg (BP).

Här finns mycket goda möjligheter att stärka besöksnäringen, där ungdomar ges möjlighet till både egen utveckling och att ge konkreta bidrag för ökad turism till Bollnäs kommun och till hela Hälsingland.

I Lobatse utvecklas kulturhistoriskt viktiga platser från tiden då landet tog ställning mot apartheidregimen i Sydafrika och tog emot sydafrikanska flyktingar. Även vandringsleder inkluderas i projektarbetet. Här finns bland annat vandringsleden ”Liberation road”, som går i Nelson Mandelas fotspår.

I september 2022 besökte en delegation från Lobatse Bollnäs kommun. Nu har representanter från Bollnäs kommun för första gången besökt Lobatse. Under en veckas tid har delar av styrgruppen, representant från ungdomsverksamhet och föreningsliv fått lära sig mer om det kultur- och naturmiljöarbete som utvecklas i Lobatse.

Under den knappa veckans besök har även möten skett med ledande politiker och tjänstepersoner i Lobatse, i syfte att fortsatt planera det gemensamma utvecklingsarbetet. Möte hölls även med blivande svensk ambassadör från Botswana och besök gjordes på det svenska konsulatet i Gaborone. Idéer har utvecklats under resan, som nu ska förvaltas vidare hos respektive kommun.

Ett kommunalt partnerskap är vanligtvis ett samarbete mellan en svensk kommun och en internationell partnerkommun i syfte att stärka lokal demokratiutveckling. Bollnäs kommun ingår i en ny form av kommunalt partnerskap i en plattform ”Kommunala Partnerskap för Mänskliga Rättigheter” som Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) utformat. Inom plattformen ges partnerskapen ett fördjupat stöd och ett bredare erfarenhetsutbyte på temat mänskliga rättigheter.

Partnerskapen innebär att en svensk kommun eller region tillsammans med en internationell motsvarighet arbetar med en gemensam utmaning. Här kan svenska kommuner och regioner göra skillnad i världen samtidigt som de själva får del av nya metoder, kunskap och verktyg genom det globala utbytet. Genom att ta del av varandras kunskaper och lärdomar kan vi hjälpas åt att lösa utmaningar på såväl lokal som på global nivå.

Läs mer om Bollnäs kommuns partnerskap - Kommunala partnerskap | Bollnas kommun

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 oktober 2023 kl. 10.47