Kommunala partnerskap

Ett kommunalt partnerskap är vanligtvis ett samarbete mellan en svensk kommun och en internationell partnerkommun i syfte att stärka lokal demokratiutveckling.

De båda parterna delar en utmaning som de genom samarbetet ska ta sig an.

Partnerskapet samordnas av en styrgrupp bestående av politiker från majoritet och opposition, samt ledande tjänstemän.

Det vanligaste är att samarbetena pågår under tre år, då utveckling av organisationer tar tid. Parterna träffas genom utbytesresor till varandras kommuner.

Det kommunala partnerskapet organiseras genom Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) och finansieras av Sida.

Bollnäs kommun ingår i en ny form av kommunalt partnerskap i en plattform ”Kommunala Partnerskap för Mänskliga Rättigheter” som ICLD provar.

Inom plattformen ges några partnerskap ett fördjupat stöd och ett bredare erfarenhetsutbyte på temat mänskliga rättigheter. Det inkluderar möjligheter att involvera civilsamhälle och universitet som en del av projektet.

Deltagande kommuner har också tillgång till ICLD:s nätverk av experter och forskare för stöd i utvecklingsarbetet.

Bollnäs kommun i partnerskap med Lobatse i Botswana

Bollnäs kommun har ingått partnerskap med kommunen Lobatse i Botswana för att gemensamt utveckla ungdomsinkludering med fokus på det lokala kulturarvet.

Hållbarheten och bevarandet av vårt kulturarv är beroende av att det görs relevant i våra ungdomars liv och sammanhang.

I Bollnäs kommun är det konkreta utvecklingsarbetet fokuserat på kulturhistoria och aktiviteter längs Hälsingelden.

Inkludering av unga skapar förutsättningar för en variation av perspektiv, berättelser och aktiviteter.

I Lobatse utvecklas kulturhistoriskt viktiga platser från tiden då man tog ställning mot apartheidregimen i Sydafrika och tog emot sydafrikanska flyktingar, men även vandringsleder inkluderas i projektarbetet.

Projektet pågår 2022-2024

Kulturenheten driver projektet i nära samarbete med kommunens fritidsenhet. Samarbete sker även med det lokala civilsamhället och regionala kulturinstitutioner.

Styrgrupp för projektet

Styrgrupp för projektet i Bollnäs kommun består av Abdullahi Cadaani (S) och Benny Engberg (BP), Johan Englund (förvaltningschef teknik-, service och fritidsförvaltningen). Helén Berggren (kulturchef) och Fredrik Bergbro (administrativ ledare kulturenheten).

Agenda 2030 är en naturlig del av projektet

Agenda 2030 mål 4.7 sätter fokus på utbildning för en hållbar utveckling, i linje med mänskliga rättigheter, fred och globalt medborgarskap, som värdesätter kulturell mångfald och kulturens bidrag till en hållbar utveckling.

Agenda 2030 mål 11.4 lyfter fram insatser för att skydda och trygga världens kultur- och naturarv som ett sätt att bygga hållbara samhällen.

Sex kommuner delar på 11 miljoner för demokratiprojekt

Läs gärna pressmedddelandet på Internationellt Centrum för Lokal Demokratis webbplats: Sex kommuner delar på 11 miljoner för demokratiprojekt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 april 2024 kl. 08.39

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: