Våga ta kontakt - det kan rädda liv!

I Sverige dör ungefär 1600 människor varje år i suicid, vilket innebär att ett fullbordat självmord sker var sjätte timme och att det varje dag är cirka fyra människor som tar sitt liv. Utöver det görs långt fler suicidförsök. Idag uppmärksammar vi suicidpreventiva dagen.

Gävleborgs län ligger högt när det gäller antal suicid, både bland kvinnor och män. Cirka 40 personer i länet tar sitt liv varje år och så har det sett ut under många år.

Suicidpreventiva dagen 10 september

Suicidpreventiva dagen infördes 2003 på initiativ av International Association for Suicide Prevention (IASP) tillsammans med Världshälsoorganisationen (WHO).

Den 10 september varje år vill man öka medvetenheten om ett stort lidande, och visa hur vi tillsammans kan förebygga självmord.

Du kan hjälpa!

Som vän eller anhörig kan man få en avgörande betydelse för en person som visar tecken på depression eller självmordsfunderingar. Bara genom att vara närvarande, lyssna, visa förståelse och stötta kan man hjälpa.

Bakom en självmordshandling ligger ofta någon form av psykisk ohälsa och/eller missbruk. Även kriser av olika slag kan vara en utlösande faktor.

Den som har gjort ett självmordsförsök löper större risk för att till slut ta sitt liv. Därför ska man ta alla självmordsförsök på största allvar.

Många vet hur vi kan hjälpa en svårt sjuk eller skadad människa med hjärt-lungräddning genom L-ABC: livsfarligt läge, andning, blödning, chock.

Färre av oss har troligen stött på det motsvarande inom första hjälpen till psykisk hälsa. I grunden handlar det om att vara en medmänniska och våga fråga och hjälpa någon som mår psykiskt dåligt och stötta personen att skaffa andra hjälpresurser.

Det kan vara en god hjälp att lägga BLEUS på minnet och vilka steg bokstäverna står för:

  • Bedöm situationen och ta kontakt.
  • Lyssna öppet och fördomsfritt.
  • Erbjud stöd och information.
  • Uppmuntra personen att söka professionell hjälp.
  • Stöd personen att skaffa andra hjälpresurser.

Om du eller någon du känner har behov av stöd, men läget inte är akut ring din hälsocentral.

Vid akut situation ring alltid 112.

Obs! Lämna inte en självmordsnära person ensam, vänta kvar tills hjälp kommer!

Här kan du läsa mer om hjälp och stöd

Psykisk ohälsa

Hur kan du hjälpa någon som har självmordstankar (1177.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till dig som har självmordstankar (1177.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fakta om självmord - Karolinska Institutet (ki.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om suicid och suicidprevention — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Lär dig mer om psykisk hälsa (dinpsykiskahalsa.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Suicide Zero - för ett samhälle utan självmord (suicidezero.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stödlinjer | Riksförbundet för SuicidPrevention och EfterlevandeStöd (spes.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 oktober 2023 kl. 10.46