Psykisk ohälsa

De flesta av oss mår dåligt någon gång, eller känner någon som gör det. Om du känner dig deprimerad eller nedstämd, har svårt att sova, känner dig orolig eller lider av psykiska besvär finns det hjälp och stöd att få.

Har du behov av akut hjälp?

Om du är i akut behov av psykiatrisk vård så ska du kontakta en psykiatrisk akutmottagning eller ringa 112 för att få hjälp.

Vad du kan göra

Om du drabbas av psykisk ohälsa eller en känslomässig kris så kan du kontakta din hälsocentral. Där kan du till exempel få hjälp till psykolog. Det finns även föreningar att vända sig till.

Patientföreningar och närståendeföreningar vid psykisk ohälsa och beroende Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälp från Bollnäs kommun

Vi kan erbjuda olika aktiviteter och verksamheter; boendestöd, bostad med särskild service och uppsökande verksamhet.

Anhörigstöd är olika insatser som syftar till att underlätta för dig och din familj som behöver stöd i vardagen. Du kan till exempel prata med en anhörigkonsulent där du i lugn och ro får tillfälle att beskriva dina tankar och känslor kring din/er situation.

Du kan vara anonym och vi har tystnadsplikt. Anhörigstödet är till för alla anhöriga oavsett ålder och man behöver inte ha andra insatser från socialtjänsten för att få nyttja anhörigstödet.

Mer information och kontakt till anhörigstöd

Om du har psykisk ohälsa eller andra funktionsnedsättningar och behöver stöd i vardagen kan du ansöka om boendestöd.

Boendestöd är ett personligt anpassat stöd för att du ska klara den dagliga tillvaron i hemmet, i samhället eller vid kontakter med myndigheter.

Boendestöd är kostnadsfritt och bygger på att du är själv är delaktig.

Stödet ges av boendestödjare som besöker dig i din bostad inom Bollnäs kommun.

Du ansöker om boendestöd genom att kontakta våra biståndshandläggare.

Frida Söderlind, enhetschef boendestöd: 0278-255 74

Vad är bostad med särskild service enligt SoL?

Bostad med särskild service enligt SoL innebär en bostad i ett gruppboende bemannat med personal dygnet runt där insatsen boendestöd ingår.

Boendestöd är ett personligt anpassat stöd för att du ska klara den dagliga tillvaron i hemmet, i samhället eller vid kontakter med myndigheter.

Boendestödet bygger på att du är själv är delaktig. Syftet med boendestöd är att ge personer med psykiska funktionsnedsättningar en bättre livskvalitet och trygghet i vardagen samt ett självständigt liv.

Hälso- och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå ingår. Du har ett eget kontrakt på din lägenhet och tillgång till emensamhetsutrymmen.

Vem är bostad med särskild service till för?

Bostad med särskild service enligt SoL är till för dig med psykiska funktionsnedsättningar som inte längre kan få behovet av omvårdnad, trygghet och säkerhet tillgodosett i det egna hemmet.

För att beviljas bostad med särskild service ska du ha ett omfattande omvårdnads- och tillsynsbehov som sträcker sig över stor del av dygnet. Det är det individuella behovet som avgör om du har rätt till insatsen.

Hur går det till att få bostad med särskild service enligt SoL?

För att beviljas bostad med särskild service enligt SoL krävs att någon eller några av nedanstående kriterier är uppfyllda:

  • kvarboende i ordinärt boende med omfattande hjälp är prövat och bedömt som otillräckligt
  • den enskildes behov av trygghet och säkerhet i livsföringen inte längre kan tillgodoses i ordinärt boende
  • den enskildes situation utlöser sådan oro och ångest att skälig levnadsnivå inte kan uppnås i ordinärt boende.

Ansökan om bostad med särskild service görs hos biståndshandläggarna.

Vad händer sen?

När du har beviljats bostad med särskild service enligt SoL sker anvisning om bostad inom kommunen som helhet. Om möjligt tas hänsyn till önskemål.

Enhetschef Frida Söderlind ansvar för fördelning av lediga lägenheter. Telefon: 0278-255 74

Geografisk placering

Bostad med särskild service enligt SoL i Bollnäs kommun hittar du på
Hedhamre och Säversta i Bollnäs.

Elevhälsan arbetar för att alla elever ska ha en god hälsa och ska finnas till för alla elever i förskoleklass, grundskolan och gymnasieskolan. I elevhälsan ingår skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, skolkurator och specialpedagog.

Stöd och hjälp från organisationer

Ring telefonnummer 1177 dygnet runt för råd om vård. Du får svar på om det är något du själv kan göra eller om du måste komma till sjuksköterska eller läkare.

Du kan också leta svar på dina frågor på www.1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefonnummer 0278-387 70.

Telefontider måndag-fredag 8.00-17.00.

Självmordslinjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är till för dig som går i tankar på att ta ditt liv. Linjen är öppet dygnet runt och du kan ringa, mejla eller chatta anonymt med volontärer. Samtalen är gratis utöver din telefonoperatörs öppningsavgift.

Chatta med självmordslinjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefonnummer 901 01.

Röda korsets ungdomsförbund har en chattjour där du som ungdom kan chatta anonymt med en jourhavande kompis.

Genom jouren kan du prata om sorg, sex, ensamhet, oro, missbruk, din familj, betyg, ätstörningar eller kanske behövs bara en tröstande röst.

Alla som svarar är unga, och du som chattar kan vara helt anonym.

Chatta med Jourhavande kompis på www.jourhavandekompis.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag-torsdag 18.00-21.00
Lördag och söndagar 14.00-17.00

Till BRIS, Barnens hjälptelefon, kan alla under 18 år ringa och prata med en vuxen om vad som helst.

Det är gratis och ditt nummer syns inte på BRIS telefon. Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om.

Om du behöver mer hjälp kan du be att få prata med ett BRIS-ombud.

Telefonnummer till BRIS, barnens hjälptelefon är 116 111.

Hit är alla vuxna välkomna att ringa för att prata om vad som helst som rör barn. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor.

Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn och få information om vart du kan vända dig för att få ytterligare hjälp. Du kan vara anonym. Telefonnummer är 077-150 50 50.

UMO Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ungdomsmottagning på nätet för unga mellan 13 och 25 år. På sajten finns information om sex, hälsa och relationer och möjlighet att ställa anonyma frågor till personal som jobbar på ungdomsmottagningar.

Det finns även bra tips på vad du kan göra om du mår dåligt.

Besök www.umo.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

dinpsykiskahalsa.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du bland annat läsa om tips för att må bättre och hur du kan stötta någon annan. Webbplatsen tillhandahålls av Folkhälsomyndigheten.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 mars 2024 kl. 07.43

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: