Fortsatt samarbete och stöd till Gumpels

I onsdags hade vi ett dialogmöte med delar av styrelsen för Gumpels skate and arts. Mötet var planerat för att i första hand diskutera förlängning av det samverkansavtal med föreningen, men även situationen kring de personalförändringar som kommer att ske.

En viktig utgångspunkt för Bollnäs kommun är att inte ha kommunalt anställd personal i någon förening. Det är en rättvisefråga då det finns 400 föreningar i Bollnäs kommun. Det har föreningen känt till en längre tid.

– Vi har ganska länge känt till att personal från kommunen på Gumpels kommer att fasas ut. Gumpels skate and arts kommer att behöva ställa om utifrån de nya förutsättningarna och har därför lämnat in en föreningsbidragsansökan till Bollnäs kommun för att underlätta det arbetet, säger Marcus Lundh, styrelseordförande i Gumpels skate and arts.

Omställningsbidraget som föreningen nu ansökt ska användas till att, innan årsskiftet arbeta för att ställa om från att ha kommunanställda på plats, till att själva finansiera sin verksamhet. Bollnäs kommun har, som vi tidigare berättat, även erbjudit ett stöd till föreningen genom en ungdomsledare som kommer att kunna stötta verksamheten på plats under en övergångsperiod. Vi är måna om att Gumpels ska finnas kvar och utvecklas som förening och vi vill även fortsätta utveckla vår samverkan.

– Gumpels skate and arts gör ett fantastiskt arbete som vi från Bollnäs kommun vill värna om och stödja på bästa sätt. Genom snabb hantering av det tillfälliga föreningsbidraget möjliggör vi för föreningen så att de på ett bra sätt ska kunna genomföra ett omställningsarbete. Det ger också förutsättningar för att de som relativt nybildad förening ska kunna utvecklas vidare på egen hand. Vi är även måna om att återskapa ett ömsesidigt förtroende mellan oss och föreningen och jag hoppas att det här bidrar till det, säger kulturchef Helen Berggren (tidigare Blomqvist).

Lokalerna på Bangården

Gumpels lokaler på Bangården ägs av SBB och hyrs av Bollnäs kommun. Lokalerna har behov av åtgärder kring bland annat ventilation. Bollnäs kommun och fastighetsägaren SBB har återkommande dialoger kring det och hoppas att frågan kan lösas så snart som möjligt.

Tidigare artikel på samma ämne

Stort engagemang för Gumpels

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 oktober 2023 kl. 10.38