Förslag på ekonomiska anpassningar vidare till kommunfullmäktige

Stadshuset i Bollnäs

I likhet med många andra kommuner i Sverige står Bollnäs inför svåra ekonomiska utmaningar de kommande åren.

Omvärldsfaktorer som krig i Europa, höga räntenivåer och hög inflation påverkar och skapar tillsammans kraftiga negativa konsekvenser på vår ekonomi. För Bollnäs förvärras den ekonomiska situationen också av kraftigt ökade kostnader för tjänstepensioner samt en hög investeringsvolym.

Nu har kommunstyrelsen tagit ställning till ett brett underlag med förslag på åtgärder som ska minska kostnaderna och har beslutat att gå vidare med flera av förslagen till kommunfullmäktige den 18 december.

Vi prioriterar våra kärnverksamheter inom bland annat förskola, skola och äldreomsorg. För att säkra tillgången till fortsatt god välfärd krävs nu välavvägda anpassningar och åtgärder för att minska kommunens totala kostnader, säger kommunstyrelsens ordförande Abdullahi Cadaani (S).

Kommuninvånarna förväntar sig att vi tar detta ansvar och att vi skapar förutsättningar för en hållbar ekonomi i kommunen.

Tidigare i år gav kommunfullmäktige kommunchefen uppdraget att ta fram förslag på hur kostnaderna ska sänkas. För nästa år handlar det om en minskning motsvarande 2,5 procent (52,7 miljoner kronor) och även minskningar kommande år. Underlagen på de olika anpassningarna och åtgärderna har tagits fram under hösten i dialog med chefer och verksamheter. De presenterades i de förslag som kommunstyrelsen nu har behandlat. Beslutsförslagen, som alltså går vidare till kommunfullmäktiges decembersammanträde för beslut, berör strukturförändringar, ambitionsanpassningar i våra verksamheter samt pausade/stoppade investeringar och satsningar.

Ett exempel på förslag är bland andra att fylla Renshammarskolan, som just ny byggs, till planerade 500 elever utifrån perspektiven ekonomi, verksamhet och integration. Att fullt ut använda alla elevplatser i den nya skolan och samtidigt avveckla äldre lokaler blir mer kostnadseffektivt. Flera andra förslag finns för att minska kostnaderna, till exempel anpassningar inom kultur- respektive fritidsverksamheterna, samt att sänka den ekonomiska ramen för politisk verksamhet. Kommunchefen föreslås även minska kommunens totala personalkostnader med 2 procent utifrån årets nivå genom att utveckla och effektivisera verksamhetsstödet.

Att kommunstyrelsen bestämt vilka förslag på åtgärder och anpassningar som ska gå vidare till kommunfullmäktige för beslut ger oss nu möjlighet att fortsätta arbeta med planeringen. Det är också viktigt att komma ihåg att det redan nu har skett – och sker – stora insatser och att vi kommit långt inom många verksamheter, men att det finns mer att göra, säger kommunchef Helena Tillstrand.

Listan på beslutsförslagen kan du begära ut via diariet bollnas@bollnas.se.

Tidigare nyhet på ämnet:
Ekonomiska anpassningar för säkrad välfärd - Publicerad 20231108

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 december 2023 kl. 09.53