Nyheter

Återställ
 • Bollnäs kommunvapen Film från skollokalerna på Heden Det pågår ett febrilt arbete med att ställa i ordning skollokalerna på Heden. Eleverna från Rensbacken anländer i morgon bitti. Häng med rektor Helén Morin på en rundvandring! Film från skollokalerna på Heden
 • Flygbild över Kilafors tätort. Många ville vara med och påverka Kilafors framtid I början av hösten bad vi om invånarnas önskemål, prioriteringar och synpunkter om framtiden för Kilafors och närliggande områden. Nu har vi sammanställt svaren som är otroligt viktiga för oss i arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Kilafors. Många ville vara med och påverka Kilafors framtid
 • Resecentrum i Bollnäs En vecka fri från våld – Så arbetar Bollnäs kommun mot brott Bollnäs kommun arbetar löpande med trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser. Det görs med utgångspunkt i folkhälsorådet och styrgruppen för folkhälsa och trygghet. En vecka fri från våld – Så arbetar Bollnäs kommun mot brott
 • Stopphand i närbild En vecka fri från våld - en skola fri från våld
  Skolorna i Bollnäs kommun jobbar på flera sätt för att uppnå målet med att ha en skola fri från våld. Sedan 1 januari 2020 är bankonventionen lag. Barn är därmed rättighetsbärare. Detta gäller samtliga barn som befinner sig inom Sveriges gränser oavsett om de har svenskt medborgarskap eller inte. Alla barn har lika värde och samma rättigheter. En vecka fri från våld - en skola fri från våld
 • Närbild på virus Lägesrapport från våra verksamheter om covid-19
  Hösten är influensatider. Covid är en influensa men farligare än de vi annars får. Lägesrapport från våra verksamheter om covid-19
 • Rensbackens skola Frågor och svar om Rensbackens skola och flytten av verksamheten till Heden Arbetet med att ställa i ordning lokaler för skolverksamhet på Heden är i full gång. Frågor och svar om Rensbackens skola och flytten av verksamheten till Heden
 • Bollnäs kommunvapen Kulturhuset Bollnäs rutiner kring covidbevis Regeringen har beslutat om att införa vaccinationsbevis, även kallat covidbevis, vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för över 100 personer från och med den 1 december 2021. Kulturhuset kommer därmed införa krav på giltigt vaccinationsbevis vid alla publika evenemang som välkomnar fler än 100 personer. Kulturhuset Bollnäs rutiner kring covidbevis
 • Bollnäs kommunvapen Välkommen på utställningen Vi Är Framtiden - av årskurs 5 på Kilbergsskolan Eleverna i årskurs 5 på Kilbergsskolan har under höstterminen arbetat tillsammans i projektform i ämnena NO och Teknik. Vilket har resulterat i utställningen Vi Är Framtiden. Välkommen på utställningen Vi Är Framtiden - av årskurs 5 på Kilbergsskolan
 • En suddig bild där ett barn håller upp ena handen som skydd En vecka fri från våld – hjälp vid våld i nära relation
  Flera instanser arbetar tillsammans och var för sig för att förhindra att våldsbrott sker men också när brott skett. I den här artikeln kan du läsa ett utdrag av vad Kvinnojouren Stöttan, Brottsofferjouren och Polisen arbetar med. En vecka fri från våld – hjälp vid våld i nära relation
 • Ett litet barns hand som håller i en vuxens finger Är du och din medförälder oense om ert/era barns vårdnad, boende och umgänge? Från och med 1 januari 2022 blir det lag på att föräldrar måste genomgå informationssamtal för att ska kunna stämma den andra föräldern i Tingsrätten. Är du och din medförälder oense om ert/era barns vårdnad, boende och umgänge?
 • Personer som sitter runt bord och kollar mot en powet point presentation Efterlängtad träff för besöksnäringen!
  I förra veckan bjöd näringslivs- och utvecklingskontoret tillsammans med turistinformationen in till frukostmöte för besöksnäringsaktörerna i Bollnäs kommun. En härlig samling människor pratade högt och lågt om vår fantastiska kommun och hur vi på bästa sätt kan möta framtiden tillsammans. Efterlängtad träff för besöksnäringen!
 • Barn som spelar hockey Är du en föreningsadministratörshjälte? Vi behöver dina uppgifter!
  1 januari 2022 kommer vi att starta upp vårt nya system för föreningsbidrag. Det innebär att vi redan nu behöver samla in uppgifter på de personer i alla föreningar i Bollnäs kommun som ska administrera föreningarnas ansökningar om bidrag från oss. Är du en föreningsadministratörshjälte? Vi behöver dina uppgifter!
 • En suddig bild där en person håller upp handen som skydd En vecka fri från våld - Socialtjänstens arbete
  Alla människor oavsett ålder eller ursprung har rätt till en våldsfri vardag. Att bli utsatt för våld är en kränkning av mänskliga rättigheter och den som utövar våld begår en brottslig och avskyvärd handling. Socialtjänsten i varje kommun har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp de behöver. En vecka fri från våld - Socialtjänstens arbete
 • En person som lyfter vikter Avtal tecknat med leverantör av gymutrustning
  Idag har vi tecknat avtal med Concept motion som kommer att leverera gymutrustning till våra gym i fyra år framöver. Avtal tecknat med leverantör av gymutrustning
 • Rensbackens skola Undervisningen på Rensbackens skola flyttas till Heden
  Skollokalerna på Rensbackens skola har brister i den fysiska miljön, exempelvis har viss personal upplevt hals- och hudirritation, men såvitt personal och rektor vet har inte någon elev haft liknande besvär. Samhällsbyggnadskontoret bedömer att eventuella hälsorisker måste utredas noggrant. Undervisningen flyttas därför, från och med tisdag nästa vecka, tillfälligt till ersättningslokaler på Heden-området som bedöms lämpliga för undervisning och där olika typer av undervisning funnits tidigare. Fram till och med fredagen den 26 november sker undervisningen som vanligt på Rensbacken. Undervisningen på Rensbackens skola flyttas till Heden
 • Stopphand i närbild med blurrig bakgrund En vecka fri från våld 22-28 november
  Mäns våld mot kvinnor är ett av våra största samhällsproblem. Under den här veckan deltar vi i den nationella kampanjen En vecka fri från våld, 22-28 november. Vi sprider kunskap om hur våldet kan förebyggas samt vilken hjälp som finns att få. En vecka fri från våld 22-28 november
 • Närbild på virus Lägesrapport från våra verksamheter om covid-19
  En ny våg av Covid -19 sveper över stora delar av Europa. Även våra grannländer har drabbats. Än har vi inte någon större uppgång i Sverige men det är en viss uppgång i några län. I Gävleborg syns en försämring i flera kommuner, sannolikt en effekt av höstlovet. Lägesrapport från våra verksamheter om covid-19
 • Maskin som asfalterar mark. Vi asfalterar storgatan i Arbrå!
  Som vi berättat tidigare genomför vi en omfattande renovering av Storgatan i Arbrå. Arbetet har pågått sedan våren 2019 och har delats upp i etapper för att minska störningarna i arbetet så långt det är möjligt. Arbetet närmar sig sitt slut och gatan kläs just nu i svart asfalt. Vi asfalterar storgatan i Arbrå!
 • Bollnäs kommunvapen Från och med måndag rekommenderas alla med symtom att återigen testa sig för covid-19 Folkhälsomyndigheten rekommenderar från och med måndag (22 november) att alla över 6 år återigen testar sig vid symptom på covid-19. Det gäller både personer som är vaccinerade och personer som inte är vaccinerade. Personer som haft konstaterad covid-19 under det senaste halvåret är undantagna. Från och med måndag rekommenderas alla med symtom att återigen testa sig för covid-19
 • Närbild på händer som uppdaterar dokument i en pärm Är du intresserad av vad det innebär att vara God man?
  Är du rättrådig och intresserad av vad det innebär att vara God man? Kanske har du någon i din närhet som behöver din hjälp? Eller vill du hjälpa en medmänniska? Är du intresserad av vad det innebär att vara God man?
 • Collage med flygbilder över Arbrå och Kilafors Så fortskrider arbetet med de kommande fördjupade översiktsplanerna för Arbrå och Kilafors I januari respektive september i år genomfördes enkäter för att få kunskap om dina önskemål, prioriteringar och synpunkter om framtiden för Arbrå och Kilafors. Vi fick ett otroligt bra gensvar på enkäterna och vi vill berätta om hur arbetet fortskrider med de kommande fördjupade översiktsplanerna (FÖP) för Arbrå och Kilafors. Så fortskrider arbetet med de kommande fördjupade översiktsplanerna för Arbrå och Kilafors
 • Gångvägen vid sjön Vågen en höstdag Anmäl dig till årets funktionshinderdag den 4 december
  Den 4:e december anordnas den Internationella funktionshinderdagen i Bollnäs för åttonde året i rad. Under dagen kan du ta del av föreläsningar och det senaste inom tillgänglighet. Varmt välkommen till Kulturhusets stora scen. Anmäl dig till årets funktionshinderdag den 4 december
 • Närbild på virus Lägesrapport från våra verksamheter om covid-19
   Pandemin kryper närmare oss igen, det ökar i Europa, i Sverige. Det är en tydlig ökning i flera län, i två län förekommer distansundervisning igen. Än så länge har vi klarat oss bra i Gävleborg men i Gävle, Sandviken och Ljusdal har mindre utbrott skett, sannolikt kopplat till höstlovet. Lägesrapport från våra verksamheter om covid-19
 • Fyra kvinnor sitter i fåtöljer på en scen Lyckad dag om psykisk hälsa Idag samlades cirka 250 personer på kulturhuset för att delta vid En dag om vår psykiska hälsa. Ett evenemang med föreläsare och inspiratörer som samtalade om att våga prata om hur vi mår, om att bli bemött, sedd, lyssnad på och om att våga söka hjälp. Lyckad dag om psykisk hälsa
 • Bollnäs kommunvapen Förslag på gemensam IT-chef för Bollnäs och Ovanåkers kommuner
  Som ett nästa steg mot en fördjupad samverkan mellan Hälsinglands kommuner inom IT-området har Bollnäs och Ovanåkers kommuner ett förslag om att hitta en lösning med en gemensam IT-chef. Ambitionen är att Björn Arting, IT-chef i Ovanåkers kommun, också tar över chefsansvaret för IT-avdelningen i Bollnäs kommun. Förslag på gemensam IT-chef för Bollnäs och Ovanåkers kommuner
 • mikroskåpbild på virus Lägesrapport från våra verksamheter om covid-19 Covid -19 ökar återigen både i Europa, Sverige och i länet. I Sverige har vi nu 107 fall/100 00 innevånare mot 79 förra veckan, en tydlig tendens åt fel håll. Lägesrapport från våra verksamheter om covid-19
 • Närbild på virus Lägesrapport från våra verksamheter om covid-19
  Covid -19 ökar återigen både i Europa, Sverige och i länet. I Sverige har vi nu 107 fall/100 00 innevånare mot 79 förra veckan, en tydlig tendens åt fel håll. Lägesrapport från våra verksamheter om covid-19
 • Tops som förs in i provrör för covid-19 Nya rekommendationer för testning av covid-19 Idag (1 november) börjar nya rekommendationer gälla angående testning för covid-19 samt hur länge en bör stanna hemma vid symptom. Nya rekommendationer för testning av covid-19
 • Massor av vinglas och flaskor på ett bord Är du anhörig till en person som har problem med alkohol eller droger?
  Den 11 november och tolv torsdagar framöver kommer Beroendecentrum i Bollnäs bedriva CRAFT-programmet i grupp. Är du anhörig till en person som har problem med alkohol eller droger?
 • Hur länge behöver jag stanna hemma vid symptom och ska jag testa mig för covid-19? Idag (1 november) börjar nya rekommendationer gälla angående testning för covid-19 samt hur länge en bör stanna hemma vid symptom. Hur länge behöver jag stanna hemma vid symptom och ska jag testa mig för covid-19?