Vi asfalterar storgatan i Arbrå!

Maskin som asfalterar mark.

Som vi berättat tidigare genomför vi en omfattande renovering av Storgatan i Arbrå. Arbetet har pågått sedan våren 2019 och har delats upp i etapper för att minska störningarna i arbetet så långt det är möjligt. Arbetet närmar sig sitt slut och gatan kläs just nu i svart asfalt.

Utmed Storgatan har vi:

  • Bytt ut bärlagret och beläggningen
  • Byggt en gång- och cykelväg längsmed hela Storgatan
  • Byggt Arbrås första rondell byggs i korsningen Stationsesplanaden-Storgatan
  • Bytt ut gatubelysningen.
  • Anlagt en torgyta utanför ICA
  • HelsingeVatten har bytt ut alla stammar för vatten och avlopp.

Det som återstår är planteringar av växter och grönytor samt vissa möbler och utrustningar. Det sker till våren då det är mer gynnsamt väder.

–Arbetet utmed Storgatan har flutit på enligt plan. Det är ett stort och komplext projekt som tagit sin tid. Arbråbona har under hela byggtiden visat förståelse för att vi stökat till en del. Resultatet av tre års arbete blev riktigt bra och Arbrå har fått sig ett ansiktslyft. Jag hoppas att många gläds åt de stora investeringar som Bollnäs kommun har gjort i Arbrå under de senaste åren trots att det inneburit störningar under arbetets framfart, säger gatuchef Tony Persson.

Vi vill rikta ett tack till bland annat Arbrås byförening, näringsidkare, samfälligheter och ICA-handlaren som bidragit med inspel och synpunkter, samt till alla boende som visat stort tålamod under byggtiden.

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 mars 2023 kl. 13.58