Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
God fortsättning! Tillsammans håller vi i och ut!
Samlad information om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Ett ordförandebeslut har fattats i barn- och utbildningsnämnden för att begränsa smittspridningen i vårt län och skapa bästa möjliga förutsättningar för en bra start på vårterminen 2021.

Beslutet innebär att:

  • grund- och grundsärskolans hösttermin avslutas den 18 december.
  • fritidshemmen är öppna för de vårdnadshavare som har plats och behov av omsorg på grund av arbete eller studier.
  • säkerställa att eleverna får sin lagstadgade undervisningstid och förlänger därför vårterminen 2021 till den 10 juni.

Mer information kommer inför terminsstart.

Dela på Facebook