Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Inget vaccin får gå
till spillo!
Prioriterade grupper erbjuds att
ställa sig i kö för eventuellt
överblivna vaccindoser.
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Ett ordförandebeslut har fattats i barn- och utbildningsnämnden för att begränsa smittspridningen i vårt län och skapa bästa möjliga förutsättningar för en bra start på vårterminen 2021.

Beslutet innebär att:

  • grund- och grundsärskolans hösttermin avslutas den 18 december.
  • fritidshemmen är öppna för de vårdnadshavare som har plats och behov av omsorg på grund av arbete eller studier.
  • säkerställa att eleverna får sin lagstadgade undervisningstid och förlänger därför vårterminen 2021 till den 10 juni.

Mer information kommer inför terminsstart.