Gång- och cykelbron över Galveån stängs av

Bro över Galvån fotograferad från gångbron som stängs av.

Bro över Galvån fotograferad från gångbron som stängs av. Foto: Stefan Bratt, Trafikverket.

Igår stängde Trafikverket av för all passage över gång- och cykelbron vid Galvån. Bron kommer att vara avstängd fram till slutet av 2024.

I samband med Trafikverkets arbete med att förbättra Riksväg 83 byggs en ny gång- och cykelväg mellan Norrborn och Röste. I det arbetet ingår det att bygga en ny bro för gång- och cykeltrafik över Galveån. Den nya bron kommer att öppnas för passage när den nya gång-och cykelvägen är färdig att tas i bruk i slutet av 2024.

Så går arbetet med den nya gång- och cykelbron till

I maj startar arbetet med pålning. Därefter inleds arbetet med att gjuta nya landstöd bakom de befintliga stensatta landfästena. Den nya gång- och cykelbron som kommer att byggas i trä lyfts på plats i mitten av augusti, enligt nuvarande planering. Efter det kommer arbetet med att färdigställa marken runt bron att slutföras. Det innebär att gabionmurar och slänter anläggs och brobanan kommer att asfalteras.

Störande buller kan förekomma

I samband med pålningsarbetet kan störande buller förekomma under tiden som pålningskranen är i drift. Pålningsarbetet kommer att pågå mellan klockan 06.30-19.00 och beräknas ta cirka en vecka att slutföra.

– Vi hoppas på överseende och att de olägenheter pålningsarbetet kan medföra inte innebär för stora störningar, säger Trafikverkets projektledare Jonas Blom.

Mer information om projektet på trafikverket.se

Projektsida på trafikverket.se Länk till annan webbplats. Där finns dokumentation, ritningar med mera.
Nu rustas väg 83 upp Länk till annan webbplats. 2023-11-15
Arbetet drar igång i augusti Länk till annan webbplats. 2023-08-14

Våra tidigare nyheter om vägsträckan

Väg 83 leds om ytterligare 2024-02-21
Väg 83 leds om 2023-01-18
Ny avfart till Norrborns industriområde 2023-11-23
Äntligen startar arbetet med väg 83 2023-07-18
Nästa steg i upprustningen av väg 83 mellan Bollnäs och Lottefors har tagits 2022-02-16
Trafikverkets planerade trafiksäkerhetsåtgärder utmed väg 83 mellan Bollnäs och Lottefors har tagit fart 2021-09-27

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 april 2024 kl. 14.25