Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
God fortsättning! Tillsammans håller vi i och ut!
Samlad information om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

 Läget är allvarligt i hela landet och antalet smittade ökar varje dag. I Gävleborg är läget fortsatt mycket bekymmersamt. Varje val du gör är viktig för att hjälpa en högt belastad vård. Nu måste vi hålla i och hålla ut.  

Med anledning av Regeringens och Folkhälsomyndighetens besked om extra skärpta restriktioner den 18 december gör vi ytterligare anpassningar i våra verksamheter för att minska smittspridningen av covid-19.

Läs mer: Lokala covid-anpassningar för kommunens verksamheter


Information från Bollnäs kommun samt kommunala bolag och förbund

Vi följer utvecklingen av coronaviruset noggrant, samverkar med berörda myndigheter och följer myndigheternas råd och rekommendationer. Genom snabba förändringar i våra verksamheter kan vi bidra till att bromsa smittan.

Allmän sjukfrånvaro

  • Vi har fortfarande inte någon nämnvärd högre frånvaro i våra verksamheter än förväntat med hänsyn till de skärpta försiktighetskraven.

Barn och grundskola

  • Beredskap finns för eventuell distansundervisning i samband med terminsstart. Beslut om det fattas veckan innan skolstart.
  • Bollnäs kommuns gymnasieskolor följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer och kommer bedriva fjärr- eller distansundervisning till och med den 24 januari. Gymnasiesärskolan ingår inte i rekommendationen och fortsätter som vanligt.

    Läs mer:  Hälsinglands Utbildningsförbund

Vård och omsorg

  • I socialförvaltningens verksamheter är läget fortsatt under kontroll. Endast ett fåtal brukare har konstaterad covid-19, men det finns ingen utbredd smittspridning.
  • Tillgången på skyddsutrustning är god.
  • De första 100 vaccinationerna som kommunen har tilldelats kommer att ske på äldreboendet Karlslund. Det kommer att genomföras med start på söndag den 27 december.

Fritidsanläggningar & föreningsliv

Läs mer: Ytterligare anpassningar i våra verksamheter efter skärpta restriktioner

Inspektioner på serveringsställen

Covid-anpassningar hos våra kommunala bolag och förbund med begränsad tillgänglighet: 

Information från Region Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg

Smittan sprider sig explosionsartat i Gävleborgs län och sjukvården upplever en extrem belastning. För närvarande tvingas regionen utnyttja intensivvårdsplatser i andra regioner i landet. Prognosen visar inga tecken på att smittan har börjat avta. Smittspridningen ligger på en stabil men extremt hög nivå. I vården har man på grund av detta omprioriterat resurser och en del övrig vård får tyvärr pausas. Region Gävleborg vädjar till allmänheten att följa de allmänna skärpta rekommendationerna.

Information som gäller i hela landet

Just nu gäller nya skärpta nationella allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Här kan du läsa om de nya nationella råden och rekommendationer under jul och nyår som alla ska följa. Här finns även länkar till information om den kommande vaccineringen.

Dela på Facebook