Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.

Just nu pågår ett viktigt arbete i Bollnäs kommun. Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till en ny fördjupad översiktsplan för Bollnäs stad; en plan för hur Bollnäs kommun ska utvecklas, bebyggas och bevaras i framtiden.

Bollnäs kommun har en ambition om att ligga långt fram i strategiska frågor om hur Bollnäs ska utvecklas, bebyggas och bevaras i framtiden. För att kunna göra det har vi arbetat fram ett förslag på en ny fördjupad översiktsplan för Bollnäs stad. Planen beskriver Bollnäs framtid ur ett helhetsperspektiv och alla kommunens förvaltningar har deltagit i arbetet. Förslaget har också godkänts av de folkvalda politikerna i Bollnäs kommun.

Nu har du som lever och verkar i Bollnäs chansen att tycka till. Hur ser ditt Bollnäs ut 2030? Drömmer du om fler grönområden? Att bo vid Bolleberget? Att kunna fiska och vandra längs med de stadsnära Bollnäsströmmarna? Eller kanske en ny cykelväg till Gärdet?
Vi hoppas att du vill vara med och påverka!

Från maj till och med 30 september är förslaget till ny översiktsplan öppet för samråd. Under samrådstiden finns förslaget utställt på flera platser i kommunen. Det kommer också anordnas flera möten där invånarna kan diskutera förslaget med kommunens representanter. Du kan också att skicka in dina åsikter via e-post eller brev. Vid intresse kan representanter från kommunen också besöka skolor, föreningar, organisationer och företag för att berätta om översiktsplanen.

Bollnäs framtid är din!

Kontaktuppgifter och datum för samråd
pdfDitt Bollnäs 2030 - Fördjupad översiksplan839.76 KB (sammanfattning)

FÖP