Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.

Visste du att Föreningsalliansen lånar ut sport- och fritidsutrustning? Genom Fritidsbanken kan begagnad utrustning ge glädje åt någon som saknar egen. Har du sport- och fritidsprylar som ligger och samlar damm hemma får du gärna skänka dem till Fritidsbanken där de kommer till nytta för andra. 

Föreningsalliansen har startat en insamling av sport- och fritidsutrustning för start av Fritidsbanken i Bollnäs.

Fritidsbanken samlar in och lånar kostnadsfritt ut begagnad sport- och fritidsutrustning. Genom att ta tillvara på och återbruka sport- och fritidsutrustning bidrar Fritidsbanken till ett mer hållbart samhälle, samtidigt som sportaktivitet, hälsa och välbefinnande främjas. Fritidsbanken finns över hela landet och drivs utan kommersiella intressen men med en och samma värdegrund.

I Bollnäs drivs Fritidsbanken av Föreningsalliansen.

fritidsbanken.se