Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Har du frågor om Covid-19?
En annorlunda nationaldag - tillsammans på avstånd!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Under eMedborgarveckan besökte FabLab Factory från Belgien Bollnäs bibliotek med sin STEAMachinebuss. På sin turné i samarbete med FolkLab, som vanligtvis utgår ifrån Fisksätra, ger de sig ut för att inspirera fler till att upptäcka kraften i digitalt skapande. Ett FabLab är en öppen digital skaparverkstad/makerspace där invånare, nybörjare och proffs lär varandra om laserskrivare, 3D-skrivare, symaskiner, programmering och mycket mer.

2

4

På onsdagen hölls en föreläsning – Digitalt litteracitet, makerspaces och bibliotek. Insikter från utlandet - med Stijn De Mil, grundare av FabLab Bryssel, samt en workshop för bibliotekspersonal. På eftermiddagen och kvällen hölls en öppen workshop för allmänheten i biblioteket och alla fick testa att göra namnbrickor i en laserskärare och en 3D-skrivare, testa 3D-graffitti, bygga robotar och spela på världens största Gameboy. Det var många nyfikna och innovationssugna barn och vuxna som kom och uppskattade aktiviteterna.

1

Bollnäs bibliotek arbetar just nu med att starta upp aktiviteter med inslag av digitala verktyg som en del av bibliotekets verksamhet, samt en fysisk plats, en så kallad Skaparbibbla. Att ta hit FabLab som fortbildning för personalen, samt väcka intresset kring bibliotekets folkbildande roll när det gäller digitalt skapande är ett led i detta arbete. Digitaliseringen är en av samhällets största utmaningar idag och det kräver ett brett samarbete mellan förvaltningar, organisationer och föreningar - där folkbiblioteken är en viktig part.

I bibliotekslagen framhävs vikten av digital delaktighet och att folkbiblioteken ska främja läsning och ge tillgång till litteratur, samt verka för att öka kunskapen om hur informationstekniken kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. Det informella, lustfyllda och gemensamma lärandet som Skaparbibblan står för, är ett sätt att sträva efter det som bibliotekslagen förordar.

3

- Att skapa med digitala verktyg i en social kontext är ett perfekt sätt för folk att få mötas, det är en naturlig del i demokratiuppdraget för att det stärker folks självförtroende, ger folk makt tillbaka över sin vardag och över den teknik man använder och allt det här väldigt relevant för digital litteracitet och hela MIK-begreppet. Jag tror att just när det gäller demokrati så behöver vi tillgängiggöra tekniken till gemeneman och det är därför vi gör det här på bibliotek, säger Carl Bärstad från FolkLab.

- I och med dagens samtal och ”prova på aktiviteter” genom FabLab-besöket ser jag stora (oanade) möjligheter till att komma samman, dela kunskap, tankar och erfarenheter, stärka den lokala innovationskraften minskad segregation för att enas i skapande och utbyte av erfarenheter, säger Annamaria Björklin, bibliotekschef Bollnäs bibliotek.

- Det finns en demokratisk tanke bakom FabLab som jag verkligen gillar. Det är kostnadsfritt och tillgängligt för alla, nybörjare som proffs. Vi delar tankar och kunskapar med varandra, lokalt och internationellt, för att utveckla och byta idéer, säger Ann Östman, Region Gävleborg.

FabLab-dagen i Bollnäs genomfördes i samarbete med Kulturutveckling Region Gävleborg och Bollnäs bibliotek.