Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Har du frågor om Covid-19?
En annorlunda nationaldag - tillsammans på avstånd!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

För några år sedan släckte gatuenheten ner lamporna på Onbacken. Lyktstolparna var monterade med enfaskabel från 60-talet och uppfyllde inte säkerhetskraven. Dessutom hade stolparna rostat sönder och var en fara för alla som vistades på Onbacken. Informationstavlorna om Onbackens historia utsattes för skadegörelse vilket sammantaget gjorde att Onbacken inte var någon trevlig plats.

gamla stolpar

Problematiken var att Onbacken klassas som ett fornminne och därför fick inte gatuenheten gräva i marken - vilket krävdes för att kunna byta belysningen. Informationstavlorna ägs av Länsstyrelsen och var inte kommunens sak att byta ut på egen hand. Allmänheten upplevde frustration över att inget hände. Bland tjänstemännen i kommunen var det däremot full aktivitet.

Gatuenheten tog hjälp av kulturenheten och samhällsbyggnadskontoret för att få till stånd en ansökan till länsstyrelsen om att få gräva för ny belysningskabel, montera stolpar och få nya informationsskyltar. Med anledning av fornlämningarna var det en långdragen process som på sensommaren äntligen resulterade i ett godkännande från Länsstyrelsen om att få gräva i marken, under förutsättning att en arkeolog från Länsmuseet bevakade schaktarbetet så att inga fornlämningar skulle komma till skada. Länsstyrelsen bytte i samma veva ut informationstavlorna.

nytt

Nu kan du åter njuta av Onbacken! Ny belysning med fler lyktstolpar än tidigare finns så att du kan gå runt Onbacken i höstmörkret. Lyktstolparna har en speciell design, inspirerad av en fackla för att knyta an till den gamla järnåldersbosättningen som finns i marken. De tio informationstavlorna berättar om livet och döden på Onbacken. Med skyltarnas hjälp kan du upptäcka lämningarna och göra en järnåldersvandring. Ta en promenad och lär dig mer om Bollnäs forntida historia.

Välkommen upp på Onbacken!

kväll

Ps. I gatuenhetens långsiktiga plan finns en ambition om en lekplats i forntida stil på toppen av Onbacken.

Onbacken
Onbacken ligger mitt i centrala Bollnäs och där finns fornlämningar av en komplett järnåldersmiljö från ca 100-500 e Kr.
Läs mer om Onbacken här på bollnas.se