Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Har du frågor om Covid-19?
En annorlunda nationaldag - tillsammans på avstånd!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

50 personer som anställts via Extratjänst hos Arbetsmarknadsenheten/Aktivitetscentrum har under 2018 arbetat med målet att öka sina möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Två större arbeten har genomförts på Aktivitetscentrum områdesanalys av Bollnäs och egenskapskort. Arbetet avslutades med en utställning där de anställda tillsammans med personal visade upp vad de gjort under året. Alla som är inskrivna på Arbetsmarknadsenheten var inbjudna för att inspireras.

Bland annat har de gjort en kartläggning över arbetsgivare som finns i olika områden i Bollnäs, hur många som arbetar på arbetsplatsen, om det krävs någon utbildning och vilka egenskaper som behövs.

De har även tillsammans arbetat med att identifiera egenskaper hos varandra, för att se vilka egenskaper de besitter och som kan vara passande i deras jobbsökande. Deltagarna har tagit fram beskrivningar av värdefulla egenskaper, dels för att utveckla det svenska ordförrådet och för att kunna använda dessa när de söker arbete. Egenskaper är ofta abstrakta och därför har varje egenskap förklarats med fler ord. Alla har bidragit utifrån förmåga med de olika arbetena och oväntade talanger har dykt upp.

En av de anställda som har som mål att arbeta med grafisk design har gjort en film under projekttiden. Den presenterar henne och hennes medarbetare och vad de har som mål att arbeta som.

De som anställts i form av extratjänst på Aktivitetscentrum har haft en unik möjlighet att kombinera arbete med studier. På så sätt får de praktisk erfarenhet samtidigt som de utbildar sig. På Aktivitetscentrum finns även möjlighet för deltagarna att få hjälp med att se vilka möjligheter som finns på arbetsmarknaden.

Aktivitetscentrum (AKC)
AKC bedrivs under 2018 som ett arbetsmarknadsprojekt mellan Bollnäs kommun Arbetsmarknadsenheten (AME), Hälsinglands Utbildningsförbund och Arbetsförmedlingen Södra Hälsingland. Projektägare är Arbetsmarknadsenheten i Bollnäs kommun (AME).

Extratjänster
Syftet med Extratjänst är att personer som exempelvis avslutat sin etableringstid på sikt ökar sina möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Extratjänster på AKC har kombinerat arbetsförberedande insatser med en orienteringskurs via Komvux.