Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Inget vaccin får gå
till spillo!
Prioriterade grupper erbjuds att
ställa sig i kö för eventuellt
överblivna vaccindoser.
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

 

SCB har publicerat befolkningsuppgifter för årets första tre kvartal. Dessa skiljer sig marginellt mot tidigare utskickade preliminära uppgifter.

Invånarantalet har under kvartal 1-3 ökat med 112 personer. Motsvarande period i fjol minskade invånarantalet med 78 personer.

Antalet födda är 244 och det är fler än de senaste åren.
Antalet döda är 220 och det är färre än beräknat utifrån invånarnas åldersstruktur och förväntade medellivslängd.
Antalet inflyttade är 899 och det är något färre än motsvarande period i fjol och färre än åren dessförinnan.
Antalet utflyttade är 812 och det är färre än motsvarande period de senaste åren.


Under 2014 till 2016 ökade invånarantalet kraftigt, främst på grund av stor flyktinginvandring till Sverige. Utvecklingen vände nedåt 2017, och under de tre första kvartalen minskade invånarantalet med 78 personer. Sista kvartalet 2017 blev det återigen en ökning, främst på grund av minskad utflyttning. I år har invånarantalet fortsatt att öka, men man kan ana en vikande tendens de senaste två månaderna.

Jämfört med förra året är det främst antalet utflyttade som minskat, men även antalet döda är betydligt lägre än förväntat. Födelsetalen är också på en nivå som är bra mycket högre än rikssnittet.

Det är svårt att säga hur utvecklingen blir resten av året. Det kommer att bli en ökning på helåret. Nu ser det ut som att ökningen kan bli 100 till 150 personer.


I bifogad fil finns tabeller för kommuner och län kvartal 1-3 i år, utvecklingen de senaste åren för kommunen, samt en kommunprognos för helåret. 
Clas Olsson
Ekonomikontoret
Bollnäs kommun
Tfn 0278-251 43