Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Har du frågor om Covid-19?
En annorlunda nationaldag - tillsammans på avstånd!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Under höst och vintertid samlas fler individer i de områden som erbjuder öppet vatten som exempelvis Scandicviken, särskilt om dessa områden erbjuder lättillgänglig föda. Det gör att många oskygga gräsänder nu spatserar och sover på Långnäsvägen och riskerar att bli överkörda.

Vi vill därför uppmana Bollnäsborna att köra försiktigt så att inte fåglarna skadas och sluta mata änderna. Om utfodringen avstannar kommer fåglarna att vinterflytta. Det är en del av deras naturliga beteende. Det är viktigt att komma ihåg att de är vilda djur som inte är beroende av matning för att överleva. Saknas en god tillgång på föda kommer gräsänderna att vinterflytta. Det är en del av deras livscykel.

Ett annat tips om man gärna vill mata fåglar är att fokusera på våra stannfåglar som under kyliga år kan ha svårt att överleva vintern.

Här finns några tips för en bra fågelmatning:
Guide till fagelmatning