EU-val 2024

EU-flaggan

Den 9 juni 2024 är det EU-val i Sverige. Då väljer medborgare i EU:s medlemsländer sina representanter till Europaparlamentet.

Vart femte år väljer medborgare i Europeiska unionens medlemsländer sina representanter till ledamöter av Europaparlamentet.

När det är val har kommunen en viktig uppgift. Bland annat så tillhandahåller vi röstlokaler och registrerar röster.

Varför är det viktigt att rösta i EU-valet?

Att rösta i EU-valet är din möjlighet att påverka vad Europeiska unionen ska fokusera på under de kommande fem åren.

Tillsammans med företrädare för EU-ländernas regeringar utformar och beslutar ledamöterna om nya lagar som påverkar hela EU:

 • från stöd till ekonomin
 • och kampen mot fattigdom
 • till klimatförändringar
 • och säkerhet.

Läs mer om att rösta på Europaparlamentets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Europaparlamentet är ett viktigt forum för politisk debatt och beslutsfattande på unionsnivå.

Europaparlamentets ledamöter väljs direkt av väljare i alla medlemsländer och deras uppgift är att företräda folkets intressen när EU stiftar sina lagar och se till att andra EU-institutioner fungerar demokratiskt.

Mer om Europaparlamentet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad gör Europaparlamentets ledarmöter?

De som sitter i parlamentet kallas ledamöter.

 • Ledarmöterna företräder de 450 miljoner människor som bor i EU.
 • Ledarmöterna går igenom förslag på nya EU-lagar.
 • Ledarmöterna ändrar också lagarna så att de blir bättre.
 • Ledarmöterna och ministerrådet beslutar om EU:s budget.
 • Ledarmöterna håller koll på hur EU fungerar.
 • Ledarmöterna röstar om handelsavtal med länder utanför EU.
 • Ledarmöterna röstar fram EU-kommissionens ordförande.

Hur många ledamöter ska väljas?

Sverige ska välja 21 ledamöter till Europaparlamentet i valet 2024.

Totalt 720 ledamöter att väljas. Antalet ledamöter bestäms före varje val. Det totala antalet ledamöter får inte vara högre än 750 plus talmannen. Just nu är det 705 ledamöter. Varje EU-land kan ha minst 6 ledamöter och högst 96.

Partier anmäler sig för att delta i valet till Europaparlamentet.

Du röstar på ett parti, och om du vill kan du personrösta på en av partiets kandidater.

Rösta på parti

Vill du bara rösta på ett parti kan du:

 • rösta med en valsedel där både partinamn och kandidatnamn är förtryckt, (namnvalsedel). Du behöver inte kryssa för en kandidat om du bara vill rösta på partiet.
 • skriva partiets namn på en blank valsedel
 • rösta med en valsedel där partinamn är förtryckt (partivalsedel). Du behöver inte skriva till en kandidat om du bara vill rösta på partiet. Partivalsedlar finns framförallt vid val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige. Vid val till Europaparlamentet använder de flesta partier namnvalsedlar som du kan rösta med.

Personrösta

Om du vill att någon särskild kandidat på partiets valsedel ska bli vald kan du personrösta på den kandidaten. Du får bara personrösta på en kandidat.

Att personrösta är din möjlighet att kunna påverka ordningsföljden mellan kandidaterna på valsedeln.

Det innebär att

 • det är i första hand personrösterna som avgör vem som blir vald
 • ingen kandidat är garanterad att bli vald genom sin placering på valsedeln.

Du kan personrösta på två olika sätt. Du kan antingen kryssa för en kandidat eller skriva namnet på kandidaten på valsedeln.

Rösta på parti och person (val.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälda partier - Val till Europaparlamentet 2024 (val.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kandidater och namnvalsedlar - Val till Europaparlamentet (val.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

 • 18 år senast på valdagen, och
 • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
 • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen.

Röskortet kommer med posten

Alla som har rösträtt får ett röstkort med posten senast den 22 maj. På röstkortet står det vilket valdistrikt du tillhör, vallokalens namn, adress och öppettider.

Beställa ett nytt röstkort

Om ditt röstkort inte har kommit, eller om du har tappat bort det, kan du beställa ett dubblettröstkort av din kommun, Valupplysningen eller på val.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

När behövs röstkortet?

Du måste ha med dig ditt röstkort om du ska förtidsrösta i Sverige. Om du röstar i din vallokal på valdagen 9 juni är röstkort inte ett krav, men praktiskt för att kontrollera att du röstar i rätt vallokal.

Utlandsröstkort

Utlandsröstkort är ett röstkort som är anpassat för utlandssvenskar. Det skickas ut tidigare än vanliga röstkort, senast den 25 april.

Du kan använda utlandsröstkortet för att brevrösta eller rösta på svenska ambassader och konsulat utomlands.

Om du är utlandssvensk men befinner dig i Sverige under valet kan du beställa ett nytt röstkort som gäller för röstning i Sverige.

Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ring valmyndighetens valupplysning: 020-825 825

På valdagen den 9:e juni kan du rösta i din vallokal eller i en lokal för förtidsröstning.

Vallokaler och öppettider

På ditt röstkort står det vilken vallokal du kan rösta i och vallokalens öppettider. Det är bara du och andra röstberättigade i samma valdistrikt som kan rösta i den vallokal som står på röstkortet.

Så funkar indelningen i valdistrikt

Du kan också rösta i någon av de lokaler för förtidsröstning som har öppet på valdagen. Där kan alla rösta oavsett bostadsort och valdistrikt.

Du behöver kunna identifiera dig

Du behöver ha med dig id-handling när du röstar. Id-handlingen ska vara giltig men i vissa fall kan även en utgången id-handling användas.

Det är röstmottagaren som avgör vilka id-handlingar som ska godkännas.

Har du ingen id-handling kan en annan person som fyllt 18 år intyga din identitet. Personen som intygar måste visa sin id-handling.

Röskort inte nödvändigt men praktiskt

Du måste inte ha med dig ditt röstkort när du röstar i en vallokal på valdagen. Men det är praktiskt för att kunna kontrollera att du röstar i rätt vallokal.

Om du inte kan rösta i din vallokal – gå till närmaste lokal för förtidsröstning

Om du inte har möjlighet att rösta i din vallokal, till exempel på grund av att du befinner dig på annan plats i landet, kan du rösta i en lokal för förtidsröstning som har öppet på valdagen.

I varje kommun finns det åtminstone en lokal för förtidsröstning som har öppet på valdagen.

Vid ordinarie val kan du förtidsrösta från och med 18 dagar före valdagen, var som helst i hela landet.

Den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet. I EU-valet kan du förtidsrösta i Sverige från den 22 maj 2024.

Information om var du kan förtidsrösta i Bollnäs kommer lite längre fram.

Vad behöver jag för att förtidsrösta?

Ta med dig id-handling och röstkort när du ska förtidsrösta.

 • Om du inte har någon id-handling kan en annan person som har fyllt 18 år intyga din identitet. Personen som intygar måste visa sin id-handling.
 • Om du inte har ditt röstkort kan flera lokaler med förtidsröstning skriva ut ett dubblettröstkort. Fråga kommunen du ska rösta i om du vill veta vilka lokaler som kan skriva ut dubblettröstkort.
 • Du kan även beställa ett dubblettröstkort från kommuner och länsstyrelser.

Läs mer om att förtidsrösta (val.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning.

Den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet. Du kan göra i ordning din röst tidigast den 16 maj 2024.

Budet kan lämna din röst först när förtidsröstningen öppnar den 22 maj 2024.

Vem kan budrösta?

Du kan rösta med bud av följande anledningar:

 • sjukdom
 • ålder
 • funktionsnedsättning
 • intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt
 • om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du också
 • budrösta med hjälp av lantbrevbäraren.

Läs mer om att rösta med bud (val.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst.

Om du inte kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan Bollnäs kommun ordna med ambulerande röstmottagare. Mer information om detta kommer.

Detta gäller dig som inte kan ta dig till röstningslokal på grund av:

 • sjukdom,
 • ålder eller
 • funktionsnedsättning.

Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.

När det är val kan du rösta på två sätt från utlandet. Du kan antingen brevrösta eller förtidsrösta i en röstningslokal, oftast på en ambassad eller ett konsulat.

Vill du brevrösta från utlandet får du skicka brevrösten tidigast den 25 april 2024. Du kan förtidsrösta från utlandet tidigast den 16 maj 2024.

Mer information om att rösta från utlandet (val.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du utlandssvensk och vill rösta i vallokal i Sverige på valdagen?

Om du som utlandssvensk befinner dig i Sverige på valdagen behöver du kontakta Valmyndigheten, kommunen eller länsstyrelsen för att ta reda på vilken vallokal du ska rösta i.

På utlandsröstkortet står det inte vilken vallokal du tillhör. Uppgiften om vallokal saknas för att röstlängden inte är fastställd när utlandsröstkorten skickas ut.

Du kan inte rösta i Sverige om du inte står med i röstlängden.

Rösträtt för utlandssvenskar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ryktesspridning

Tänk på att det kan förekomma ryktesspridning i samband med EU-valet. Exempelvis information om att en vallokal är stängd.

Dubbelkolla information om du är osäker på att den är riktig.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 mars 2024 kl. 12.36

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: