Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Risken för gräsbränder i skog och mark är fortsatt stor. Räddningstjänsterna i samverkan med Länsstyrelsen Gävleborg avråder därför fortfarande från eldning i hela länet. Det är inget eldningsförbud i nuläget, men all eldning sker på eget ansvar. Om du har tänkt anordna majbrasa är det extra viktigt att vara väldigt försiktig och planera detta på ett säkert sätt.

Risk för bränder i skog och mark
Det varma vädret medför att fjolårsgräset snabbt torkar ut och när solen ligger på kan det räcka med en gnista för att elden ska ta sig. Om du tänker elda trots räddningstjänstens avrådan bör du vara mycket försiktig och förbereda dig väl. Kom ihåg att det är du som eldar som är ansvarig för säkerheten vid eldning och att du kan dömas till böter om du slarvar med detta.

Tänk även på att fyrverkeripjäser kan orsaka bränder eller andra skador. Läs mer om råd för ett säkrare fyrverkeri på MSB:s webbplats.

Om du ska anordna en majbrasa inom Bollnäs kommun finns regler du bör följa:

 • Platsen för elden ska vara lämplig så att det inte finns någon risk för brandspridning till närliggande byggnader eller vegetation. Ett lämpligt avstånd är minst 50 meter.
 • Bålet ska placeras på ett sådant sätt att det med tanke på vindriktning inte orsakar olägenheter för grannar eller kringboende genom nedsmutsning eller besvärande lukt.
 • Meddela markägaren och räddningstjänsten vem som är ansvarig samt kontaktperson.
 • Ansvara för tändning och brandsäkerheten.
 • Platsen ska bevakas så länge risk för brandspridning föreligger.
 • Tillräckligt med brandredskap ska finnas tillgängligt på eldningsplatsen. Handbrandsläckare, vattenslang, vattentunna med hinkar eller liknande utrustning.
 • Endast ris och obehandlat virke får tillföras kasen.
 • Möjlighet att larma räddningstjänsten ska finnas tillgänglig och lätt åtkomlig från eldningsplatsen. Telefonnummer vid nödsituation är 112.
 • Lämna inte elden utan tillsyn.

Anmäl din majbrasa
För att Räddningstjänsten ska ha vetskap om var i Bollnäs kommun det kommer finnas majbrasor behöver de ha kontaktuppgifter till den som ansvarar för brasan. Anmäl därför din brasa till räddningstjänsten Kommunalförbundet Hälsingland.

Så här eldar du säkert på Valborg

 • Det ska finnas en ansvarig person på plats som bevakar elden tills den har brunnit ut eller släckts helt
 • Eldning sker på eget ansvar
 • Det ska finnas släckmaterial, t ex vattenkannor, hinkar eller slang, på eldningsplatsen
 • Elden får inte ha större omfattning än att den kan släckas med släckutrustningen som finns på platsen
 • Se till att inget brinner eller riskerar att sprida sig efter att ni lämnat platsen
 • För mer information, svar på frågor kring eldning och eventuella lokala riktlinjer (såsom anmälan av majbrasa), läs mer hos din lokala räddningstjänst Kommunalförbundet Hälsingland

Mer information
Följ brandriskprognosen på SMHI:s webbplats
Håll koll på brandrisken i skog och mark via appen Brandrisk Ute.
Elda i naturen - Din säkerhet

majbrasa

Dela på Facebook