Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Följ med i projektet Sveriges bästa resecentrum i Bollnäs

SCB har publicerat definitiva uppgifter för första kvartalet. Dessa skiljer sig något mot tidigare utskickade preliminära uppgifter.

Invånarantalet har under första kvartalet minskat med 20 personer till 26 971 personer. Motsvarande period i fjol ökade invånarantalet med 83 personer.

Antalet födda är 76 och det är något fler än i fjol och fler än åren dessförinnan.
Antalet döda är 88 och det är ungefär som förväntat utifrån invånarnas åldersstruktur och beräknad medellivslängd.
Antalet inflyttade är 229 och det är väsentligt färre än de senaste åren.
Antalet utflyttade är 246 och det är i nivå med de senaste åren.

Under 2014 till 2016 ökade invånarantalet kraftigt, främst på grund av stor flyktinginvandring till Sverige. Utvecklingen vände nedåt 2017 och de tre första kvartalen 2017 minskade invånarantalet. Sista kvartalet 2017 blev det åter igen en ökning, främst
på grund av minskad utflyttning. Fram till juli 2018 fortsatte invånarantalet att öka, men sedan dess har invånarantalet sjunkit. Jämfört med tidigare perioder är det framförallt inflyttningen som minskat.

Fortsätter nuvarande trend kommer invånarantalet att minska i år, och minskningen kan då bli större än 100 personer. Men under 2017 och 2018 har utvecklingen varierat, vilket gör det svårt att göra en prognos med någon större säkerhet.

Utvecklingen för övriga hälsingekommuner är blandad. Hudiksvall och Ovanåker ökar, men övriga kommuner minskar.

I bifogad fil finns tabeller med utvecklingen kvartal 1 för kommuner och län samt en prognos för kommunen m.m.

 

 

Clas Olsson
Ekonomikontoret
Bollnäs kommun
Tfn 0278-251 43